Stroomstoringen in Zeewolde en omgeving

Stroomstoringen in Zeewolde en omgeving

In de maanden januari en februari is er tot drie keer toe een stroomstoring geweest in Zeewolde en omgeving. Op zaterdag 11 januari, dinsdag 4 en maandag 24 februari was er een storing die 1 tot 2 uur duurde. Onze monteurs hebben telkens hard gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening. Bijna 10.000 klanten in dit gebied hebben hier last van gehad. Iedere storing is er één te veel. Dat onze klanten nu voor een derde keer in korte tijd te maken hebben met een storing vinden we erg vervelend. We treffen daarom diverse maatregelen om een nieuwe storing te voorkomen. 

De oorzaak van de stroomstoringen: een rattenplaag 
De storingen zijn ontstaan in het elektriciteitsverdeelstation in Zeewolde. Vanuit dit station krijgen alle huishoudens en bedrijven in de omgeving stroom. Alle drie de stroomstoringen zijn veroorzaakt door een rat. De inspecties door een gespecialiseerd bedrijf in ongediertebeschrijving wezen uit dat in de omgeving van ons station een rattenplaag heerst. Ratten konden via kleine openingen in de muur naar binnen. De ratten kropen daarna in onze installaties waar ze delen raakten die onder stroom staan (10.000 Volt). Dit veroorzaakte kortsluiting, met als gevolg een stroomstoring.

Getroffen maatregelen om ratten buiten te houden
Liander doet er alles aan om een nieuwe stroomstoring te voorkomen. We hebben daarom diverse maatregelen getroffen, waaronder:

  • alle openingen in het station dichtgemaakt met cement;
  • professionele vallen en gifdozen neergezet;
  • een professionele jager ingehuurd om te jagen op de ratten; 
  • camera’s geplaatst om te kijken of er nog ratten in het onderstation zijn of kunnen komen;
  • een second opinion gevraagd aan het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Zij vinden dat we de juiste maatregelen treffen en ze geven geen aanvullende maatregelen. 

Dagelijks voeren wij controles uit op de vallen en gifdozen en bekijken we de camerabeelden. Zo monitoren we of de getroffen maatregelen effectief zijn.

De rattenplaag bestrijden met alle partijen in de omgeving
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft aandacht voor de bestrijding van ratten en muizen in Nederland. Zij stellen dat ratten en muizen gezondheidsproblemen, economische schade en overlast kunnen veroorzaken. Het is duidelijk dat we in Zeewolde te maken hebben met een aanhoudende en hardnekkige rattenplaag. Ook anderen in de omgeving hebben last van deze plaag. Het is een probleem dat we met alle partijen in de omgeving moeten aanpakken. In een overleg met de Veiligheidsregio Flevoland is besloten op korte termijn met alle relevante partijen om tafel te gaan om het probleem in de omgeving aan te pakken.

 

Vragen over de stroomstoringen

  • We kunnen ons voorstellen dat deze vraag leeft. In het station in Zeewolde lopen veel elektriciteitskabels onder de grond. Op de plekken waar de kabels binnenkomen, was de muur niet volledig dicht. We hielden extra ruimte voor als we er in de toekomst nieuwe kabels bij willen leggen. Dat leidde nooit tot problemen, uiteraard tót de stroomstoringen van de afgelopen maanden.

  • Uiteraard gaan we er alles aan doen om dit soort storingen te voorkomen. We gaan daarom ook bij andere elektriciteitsverdeelstations kijken of dit kan gebeuren en welke maatregelen we daar mogelijk moeten treffen.