Energieaansluiting en meterkast buitenshuis

Wij leveren geen buitenkasten. U bestelt deze buitenkasten bij diverse leveranciers of via uw installateur.

Meestal zit de aansluiting inclusief meter in een woning of bedrijfspand. Soms kan dat niet. Dan plaatsen wij de aansluiting en de meter buiten. In dat geval moet u zelf zorgen voor een kast waarin de aansluiting en de meter veilig zijn.

Heeft u een storing?

Of is er een gevaarlijke situatie bij of in uw buitenkast? Neem contact op met onze storingsdienst via telefoonnummer 0800 9009. Onze storingsdienst is 24 uur per dag gratis bereikbaar.

  De buitenkast regelt u zelf

  Wij leveren geen buitenkasten.

  1. U bestelt deze buitenkasten bij diverse leveranciers of via uw installateur.
  2. U heeft een vergunning nodig om een buitenkast te mogen plaatsen. U vraagt deze zelf aan via uw provincie of gemeente. Gaat het om een buitenkast bij een woonboot? Dan is het belangrijk dat u met het waterschap van uw regio contact opneemt. Met hen overlegt u over het aantal aansluitingen in de buitenkast, de plaats en het straatwerk rondom de buitenkast.
  3. Is de kast geplaatst en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan plaatst Liander de aansluiting en de meter(s) binnen de daarvoor gestelde termijn.

  Eisen waaraan de buitenkast moet voldoen

  De buitenkast waarin uw energieaansluiting wordt geplaatst moet aan specifieke eisen voldoen. Het gaat hierbij om veiligheids- en bouwkundige eisen. Uw installateur kent deze veiligheids- en bouwkundige eisen.

  Is alles in orde? Dan realiseren wij de aansluiting. 
  Voldoet de buitenkast niet aan de gestelde eisen? Dan realiseren wij de aansluiting niet voor u. 

  Het onderhoud van uw buitenkast

  Voor het onderhoud van de buitenkast bent u zelf verantwoordelijk.

  • Bij groot onderhoud maakt u met ons afspraken over het tijdelijk afsluiten van de aansluitleiding of kabel. Het is belangrijk dat uw buitenkast en uw installatie blijven voldoen aan de gestelde eisen. Als uw buitenkast achterstallig onderhoud heeft, kunnen wij besluiten de aansluiting af te sluiten.
  • Bij storing aan uw eigen installatie neemt u contact op met uw eigen installateur. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Voldoet uw buitenkast door schade of slecht onderhoud niet meer aan de gestelde veiligheidseisen dan ontvangt u een bericht van ons.