Spanningsproblemen

Schakelt de omvormer van uw zonnepanelen zichzelf soms automatisch uit of heeft u last van knipperende lampen of apparaten? Dan zijn er mogelijk spanningsproblemen in uw buurt. Lees hier wat deze problemen zijn, hoe ze ontstaan en wat u er zelf aan kunt doen.
Woonwijk met speeltuin en zonnepanelen op de daken van de huizen

Hoe ontstaan spanningsproblemen?

Als de spanning op ons elektriciteitsnet goed is, werken elektrische apparaten normaal. Maar als de spanning afwijkt, ontstaan er spanningsproblemen. Meestal betekent dit dat de spanning te hoog of te laag is op ons energienet. Op zonnige dagen wordt er bijvoorbeeld veel stroom opgewekt, maar te weinig verbruikt. Hierdoor kan de spanning op ons elektriciteitsnet te hoog worden. U merkt dit doordat uw omvormer zichzelf automatisch uitschakelt om veiligheidsredenen. Gelukkig gaan uw elektrische apparaten in huis hier niet kapot van. Ook kan er een te lage spanning ontstaan als er tegelijkertijd veel elektriciteit wordt gevraagd. Bijvoorbeeld wanneer mensen 's avonds thuiskomen en tegelijkertijd hun elektrische auto willen opladen. Als de spanning te laag is, kunt u dit merken doordat uw lampen gaan knipperen.

Hoe pakken jullie de spanningsproblemen aan?

We zitten midden in de grootste verbouwing ooit aan ons elektriciteitsnet. Daar gaat iedereen iets van merken. De komende jaren moeten we ons elektriciteitsnet verzwaren. Die opgave is zo groot, dat het werk niet allemaal tegelijk uitgevoerd kan worden. Hiervoor moeten we keuzes maken en vernieuwende werkwijzen gebruiken. Voor het oplossen van spanningsproblemen kiezen we voor een wijkgerichte aanpak, ook wel de buurtaanpak. Dit betekent dat wij het net buurt voor buurt verzwaren en starten in wijken waar de maatschappelijke impact het grootst is. Zo breiden we de komende jaren ons elektriciteitsnet zo effectief mogelijk uit.

Wil u weten waar we aan het werk zijn? Bekijk dan in dit overzicht de plaatsen waar we nu aan het werk zijn.

Meer weten? Kijk of uw antwoord hier staat