Werkgebied Flevoland

Werkgebied Flevoland

De ambitie van Flevoland is om in 2020 energieneutraal te zijn. Daarom investeert de provincie in wind- en bio-energie en de verduurzaming van mobiliteit. Liander verzorgt de versterking, verslimming én uitbreiding van het energienet. En vanaf 1 januari ook in de Noordoostpolder.

Projecten Flevoland 

  • In de provincie werkt Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid. Op diverse plaatsen tussen Amsterdam en Almere zal Liander kabels en leidingen verleggen om (nieuwe) verkeersroutes mogelijk te maken.

Liander is ook betrokken bij de plannen voor de herstructurering van windenergie in Flevoland.

  • De komende 15 jaar saneren we het grootste deel van het bestaande windpark (circa 535 megawatt).
  • We vervangen het grootste deel van bestaande windpark door windparken met een gezamenlijke capaciteit van 1250 megawatt. Dit heeft in de komende jaren een forse impact op het energienet.

Duurzaamheid Flevoland

Liander zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven en woningen moeiteloos en snel op het energienet worden aangesloten.

  • De ambitie van de provincie is om naast het vliegveld Lelystad een duurzaam bedrijvenpark te realiseren.
  • In Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten staan nieuwe industie- en woningbouw gepland. 
  • Door oplevering van het schakelstation Trekkersveld is het gelijknamige industrieterrein voorzien van betrouwbare energievoorziening.

Stroom- en gasstoring Flevoland

Liander is actief in zes regio's in Nederland, waaronder Flevoland. In ons werkgebied maken we het mogelijk dat miljoenen mensen gas en stroom kunnen krijgen. Liander is verantwoordelijk voor het oplossen van stroomstoringen in Flevoland. Als er een storing optreedt kunt u kijken of deze al bekend is op het actuele storingsoverzicht. Als de storing er nog niet bekend is, dan kunt u deze melden via het Nationale Storingsnummer 0800-9009.