Regio

Aanbesteding werkzaamheden elektriciteitsnet in Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland

Alliander start met de volgende grote aanbesteding voor de versterking van het elektriciteitsnet, ter waarde van ongeveer 1,5 miljard euro. Het doel van deze aanbesteding is om het net in het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander in Zuid-Holland en delen van Noord Holland, Gelderland en Flevoland uit te breiden en te verzwaren. De komende jaren moet Liander, dat onderdeel is van Alliander, in deze regio's enkele duizenden kilometer nieuwe kabels leggen en vervangen, en meer dan duizend nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen.

20 december 2023
Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Flevoland
Liander busje

Liander voert zelf werkzaamheden uit, en maakt daarnaast gebruik van aannemers vanwege de omvang van het werk dat moet worden verzet. De werkzaamheden worden uitbesteed aan maximaal vier aannemers voor een minimale contractduur van zes jaar. De aannemers kunnen zich vanaf nu inschrijven. De planning is dat in juli 2024 de definitieve gunning van dit werkpakket plaatsvindt.

Snel toenemende vraag naar elektriciteit

Het elektriciteitsnet in Nederland komt steeds verder onder druk te staan. Ook in de regio’s die onderdeel zijn van deze aanbesteding. De vraag naar elektriciteit neemt toe. Er worden steeds meer huizen gebouwd, met laadpalen om de auto op te laden, warmtepompen om de woning te verwarmen en inductieplaten om op te koken. Ook de snellere opkomst van zonne- en windenergie zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. In steeds meer gebieden kunnen (grote) bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit krijgen of leveren en is het niet meer vanzelfsprekend dat nieuwbouw op tijd wordt aangesloten. Om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet ook in de toekomst te garanderen zijn verzwaringen van het elektriciteitsnet noodzakelijk.

In deze aanbesteding vragen we aannemers te helpen bij het ontwerpen, plannen en realiseren van nieuwe elektriciteitshuisjes en middenspanningskabels. Hierbij verwachten we dat zij rekening houden met de leefomgeving van bewoners, dieren en vegetatie. Het ontwerpen en plannen is een aanvulling op de werkzaamheden die de aannemers gewoonlijk doen, zoals grondwerk en het leggen en aansluiten van elektriciteitskabels.

Eén aanbesteding, twee programma’s

Het gaat om één aanbesteding omdat de werkzaamheden in beide regio’s nagenoeg identiek zijn. Na de definitieve gunning wordt de aanbesteding wel opgesplitst in twee programma’s, vanwege de regionale verschillen. Het programma NuRijnland richt zich op het gebied Holland Rijnland in Zuid-Holland en op gebieden in Noord-Holland beneden het Noordzeekanaal, met uitzondering van Amsterdam. Het programma NuMeren richt zich op de regio’s Veluwe, ‘t Gooi en Flevoland.

Vanaf september 2024 starten de voorbereidingen op de werkzaamheden in de verschillende deelgebieden. Tijdens de periode 2024 - 2030 is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de werkzaamheden voor de netverzwaringen af te ronden.

Versnellen door samenwerken

Door aannemers langdurige contracten aan te bieden, van minimaal zes jaar, krijgen zij het vertrouwen om hun bedrijfsvoering dusdanig voor langere tijd in te richten dat investeringen in menskracht en materieel rendabel zijn. Deze aanbesteding ligt in lijn met de strategie van Alliander om langjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan met leveranciers. Het is een volgende stap van Alliander om de grote hoeveelheid werk die voortkomt uit de energietransitie te realiseren. Zo werd in 2021 een contract getekend voor het programma NuLelie in de provincie Friesland en Noordoostpolder. Eerder dit jaar vond gunning plaats voor Alliander’s grootste aanbesteding ooit: de programma’s HELIX-NHN in de provincie Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, en NuGelre voor de provincie Gelderland, exclusief de Veluwe. Met deze aanbesteding verzekert Liander zich de komende jaren van continuïteit in de uitbreiding van het elektriciteitsnet in bovengenoemde regio’s.

Bekijk hier de PDF met veelgestelde vragen