De missie en strategie van Liander

Onze missie

Energie is essentieel voor ons welzijn en onze welvaart. Zonder energie kunnen we onze huizen niet verwarmen, koken, lesgeven, communiceren, het verkeer veilig houden of treinen laten rijden en ons financiële systeem draaiende houden. Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Zonder energie staat alles stil. Het is de zuurstof die onze samenleving draaiende houdt. Daarom zien wij het als onze taak dat het licht brandt en huizen verwarmd zijn.

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.

Wat we onze klanten beloven

Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Daarom beloven we onze klanten drie dingen:

Betrouwbaarheid

Klanten moeten met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit kunnen beschikken over energie. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarom werken we veilig en proberen we geplande en ongeplande energie-onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Betaalbaarheid

Klanten willen zo min mogelijk betalen voor hun betrouwbare energievoorziening. Daarom werken wij iedere dag aan de effectiviteit en efficiëntie van onze activiteiten.

Bereikbaarheid

Klanten moeten hun eigen energiekeuzes kunnen maken. Daarom maken wij het mogelijk dat klanten hun eigen energieleverancier en dienstenaanbieders kunnen kiezen en energie kunnen terugleveren. En helpen wij klanten actief bij het overschakelen naar duurzame vormen van energie.

Onze strategie

Liander zorgt ervoor dat u gas en stroom kunt krijgen, veilig en betrouwbaar. Daarnaast zien we dat onze klanten, zowel huishoudens als bedrijven, zelf ook energie-ambities hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We helpen onze klanten om deze ambities mogelijk te maken.

  • Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten.
  • Verbeteren van beheersing van energiestromen en inzicht in energieverbruik.
  • Klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.