Duurzaamheid en innovaties

De energietransitie is in volle gang. Dat brengt uitdagingen met zicht mee. Daarom werkt Liander aan slimme en duurzame oplossingen. Innovaties waarmee we de energietransitie kunnen blijven faciliteren.
Groot veld met zonnepanelen, naast een snelweg. Langs de weg loopt ook een hoogspanningslijn voor elektriciteit.

Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. In veel gevallen moet het net eerst verzwaard worden, voordat u uw gewenste transportcapaciteit via de traditionele route kunt krijgen. Dit geldt voor nieuwe klanten, én voor bestaande klanten die meer transportvermogen willen.

Het uitbreiden van het net kan soms lang duren. Daarom werken we samen aan een nieuw en flexibel energiesysteem voor Nederland. Een systeem waarbij we het elektriciteitsnet met slimme oplossingen optimaal benutten. Dat betekent dat we als klant en netbeheerder anders gaan samenwerken.

Een aardgasvrije toekomst

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland aardgasvrij zijn. En dat Nederland in 2050 helemaal aardgasvrij is. Dat betekent dat niemand meer kookt op aardgas. Maar ook dat niemand meer zijn huis verwarmt op aardgas. Een grote operatie met ingrijpende gevolgen voor iedereen.

De meest voor de hand liggende alternatieven voor gas zijn warmtenetten en all-electric oplossingen, zoals warmtepompen. Om dit mogelijk te maken werken we hard aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Maar deze oplossingen zijn niet overal zomaar toe te passen. Daarom werkt Liander ook aan innovaties om slim en flexibel om te gaan met de beschikbare capaciteit van ons bestaande energienet. Denk bijvoorbeeld aan energieopslag, groen gas, slim laden van auto's en congestiemanagement voor bedrijven.

Deze innovaties helpen ons in de energietransitie

Man kijkt naar kaart

Energie opwekken en terugleveren

Duurzaam opgewekte energie zo efficiënt mogelijk lokaal inzetten

Een compleet duurzaam huis

Verduurzamen

Aardgasloos wonen - samen naar een duurzame samenleving

Aansluiten van stekker op elektrische auto

Dit doen wij

We werken aan innovaties en slimme oplossingen

Eerste zonnepanelen van Nederland

Stroomversnellers

De energietransitie kan nog behoorlijk ver weg voelen. Vroeg of laat gaat het u ook raken. Dat kan spannend zijn. Gelukkig zijn er pioniers en enthousiastelingen. Zij banen op hun eigen manier en op hun eigen tempo, een weg in het oerwoud van de energietransitie. Zij gaan met de stroom mee.

Laat u inspireren door Ed en Caty