Verduurzamen

Aardgasloos wonen: samen naar een duurzame samenleving

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Een flinke opgave die vraagt om duurzame keuzes in bijna 7 miljoen woningen en één miljoen gebouwen in ons land. Welke impact heeft dit op het gas- en elektriciteitsnet? En hoe kies je per wijk of buurt een slimme en betaalbare oplossing?

De overstap naar een aardgasvrije samenleving gaat niet ineens. Samen met bewoners, woningbouwcorporaties en netbeheerders maakt elke gemeente een Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe wijken en buurten stapsgewijs van het aardgas af gaan. Veel wijken zijn pas na 2030 aan de beurt. Tot die tijd kiezen veel gemeenten voor het stimuleren van isolatie en hybride warmtepompen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Liander werkt met alle partijen samen aan haalbaar plannen. Van idee tot aan de uitvoering. Met onze data berekenen we de impact van beleidskeuzes op onze energienetten. Dit geeft inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmteoplossing. We werken in proeftuinen en pilots aan innovaties en doen ons best om de benodigde aanpassingen aan de energienetten op tijd klaar te hebben. Zo helpen we om in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas.

Een enorme klus

Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, moeten we direct aan de slag. De warmtetransitie is voor alle partijen een enorme klus. Het is een complexe puzzel om het energiesysteem van de toekomst te bouwen. De ruimte boven en onder de grond is beperkt en de ontwikkelingen in een wijk staan niet stil. Denk aan de toename van zonnepanelen en elektrische auto’s. Alles heeft impact op het energienet en niet al het werk kan tegelijk uitgevoerd worden. Bovendien is ruimte op het elektriciteitsnet schaars. Daarom werkt Liander hard aan uitbreiding van de transportcapaciteit.

Meer weten? Kijk of uw antwoord hiertussen staat