De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, internet en telefonie. Met graven kunt u deze beschadigen. Hierdoor kunnen stroomstoringen, gaslekkages of onveilige situaties ontstaan. 

Ongeveer 30 procent van de stroomstoringen worden veroorzaakt door graafschade. Hiervan is sprake als kabels en leidingen worden beschadigd door bijvoorbeeld een graafmachine, paal, grondboor, spade of schop. Het gevolg kan zijn dat een hele wijk een tijd zonder licht, televisie, internet of zonder warm water zit. Maar ook lichamelijk letsel komt voor.

Schade gemaakt? Dan is het belangrijk en verplicht dat u dit bij ons meldt.

Bij lichte schade (mantelschade)
Bel 0800-9009

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting):
  • Zorg dat u zelf veilig bent.
  • Zet het werk direct stop.
  • Neem afstand van de beschadigde kabel of leiding.
  • Bel 112 en daarna 0800-9009.
  • Zet de schadelocatie af en houdt publiek op veilige afstand.
  • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen. Het gas kan bijvoorbeeld via het riool of een mantelbuis een woonhuis of een ander object bereiken.
  • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder.
Gratis reparatie na schade
Is de schade ondanks de KLIC-melding gemaakt? Mogelijk herstellen we gratis de schade. 

Meer weten? Kijk of uw antwoord hier staat