Gratis reparatie na schade

Wel tijdig een KLIC-melding gedaan, toch schade? Deze schade herstellen we mogelijk gratis. Hiervoor geldt de regeling 'kosteloze reparatie'. U bent verplicht beschadigingen aan onze netten en/of componenten direct te melden. U kunt deze doorgeven via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).

Voorwaarden gratis herstel graafschade

 • Tijdige melding van uw werkzaamheden bij het Kadaster via een KLIC-melding.
 • Op locatie aanwezige tekeningen verstrekt door het Kadaster.
 • De feitelijke ligging van de kabels/leidingen stelde u vooraf vast.
 • U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie 500 van het kennisplatform CROW voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
 • De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.
 • De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabelmantel. Er mag geen gaslek zijn!
 • U heeft de schade onmiddellijk na ontstaan gemeld bij het nationaal storingsnummer 0800-9009.
 • Het graafwerk ligt nog open. We kunnen dus overal eenvoudig bij.

Uitzonderingen

 • De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij:
 • Beschadigingen van kabels voor de openbare verlichting.
 • Kabels die een spanning voeren van meer dan 35 kV.