Uw aansluiting

Tijdelijke aansluiting aanvragen

Wilt u een tijdelijke aansluiting aanvragen, bijvoorbeeld voor de bouw? Dit kan via mijnaansluiting.nl. Na uw aanvraag nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Een opdracht annuleren

Wilt u de opdracht voor een aansluiting annuleren? Houdt u er dan rekening mee dat daar kosten aan verbonden kunnen zijn.

Slimme oplossingen

Op deze pagina geven wij u inzicht in mogelijke oplossingen om het elektriciteitsnet optimaal te benutten.

Technische en bouwkundige informatie

Voor het realiseren van een aansluiting is een technische ruimte nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de technische en bouwkundige eisen.

Veelgestelde vragen

 • In Mijn Liander vindt u het vermogen en de kosten van uw grootzakelijke aansluiting(en). Heeft u nog geen Mijn Liander account? In enkele stappen kunt u zich hiervoor aanmelden. Houdt daarvoor uw klantnummer en factuurnummer bij de hand. Deze zijn te vinden op de factuur voor periodieke kosten. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden.

 • Naast de netbeheerder heeft u in ieder geval de volgende partijen nodig:

  • Een energieleverancier, deze zorgt ervoor dat u daadwerkelijk stroom of gas ontvangt en rekent het verbruik met u af.
  • Een meetbedrijf die uw meter installeert en de standen en het verbruiken doorgeeft aan uw energieleverancier en netbeheerder.
  • Een aannemer en installateur die ervoor zorgen dat uw eigen installatie en de ruimte waarin deze staat aan alle richtlijnen voldoet. 
  • Een installatieverantwoordelijke (bij een aansluiting op midden- of hoogspanning) die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van uw installatie.
 • Door tekorten bij netbeheerders zijn onze levertijden helaas fors toegenomen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt momenteel 1,5 jaar. Deze levertijd is afhankelijk van het soort aansluiting en de complexiteit van uw aanvraag. Wij raden u dus aan om op tijd uw aanvraag in te dienen via onze website

 • Helaas is het niet mogelijk om aanvragen naar voren te halen. Liander werkt volgens het door ACM opgelegde 'First come, First served'-principe waardoor aanvragen op volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Hierdoor heeft u een vaste plek op onze wachtlijst, daar kunnen wij helaas niet van afwijken.

 • Dit kan helaas niet. De werkzaamheden die bepalend zijn voor de lange levertijden mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel van Liander. Liander heeft te maken met tekorten op het gebied van technisch personeel en materiaal waardoor er vertraging in de planning kan ontstaan. Hier leest u meer over de uitdagingen van Liander.

 • Uw projectmanager informeert u als de beperking in het gebied is opgeheven.

 • Nee, het project wordt 3 of 4 kwartalen voor uitvoering overgedragen naar onze collega’s van realisatie, na overdracht zal de projectmanager realisatie een detail planning met u communiceren.

 • Wij proberen de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Door onder andere de energietransitie, krapte op de arbeidsmarkt op het gebied van technici en de schaarste van grondstoffen lopen de levertijden op. Hierdoor kunnen we niet altijd binnen 18 weken uw aansluiting realiseren. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw projectmanager.

 • Helaas kunnen wij u niet eerder vermogen leveren dan de aangegeven termijn. Op dit moment hebben we geen alternatieven. Wanneer er vermogen of een alternatieve oplossing mogelijk is, neemt uw projectmanager contact met u op.

 • Ja, dat kan op de volgende manier:

  • De eigenaar van het pand zegt het contract met de energieleverancier/meetbedrijf op.
  • De eigenaar van checkt bij Liander of de opzegging goed verwerkt is.
  • Liander neemt contact op met een uitvoerder om de aansluiting af te schakelen.
  • Bij het afschakelen van de aansluiting dient de installateur/meetbedrijf van de klant aanwezig te zijn.
 • Nee dit kan helaas niet. Volgens het aansluitbeleid hanteren we 1 aansluiting per WOZ / rechtspersoon.