Opdracht annuleren

Wilt u uw aanvraag voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting annuleren? Lees hoe u dat doet en wat dit kost.

U mag uw opdracht annuleren. Dit kan geld kosten

Na het tekenen van de opdrachtbevestiging en aansluiting- en transportovereenkomst heeft u een bedenktijd van 10 werkdagen. Annuleert u uw opdracht binnen de bedenktijd? Dan is de annulering gratis.

Annuleert u na de bedenktijd van 10 dagen? Dan zijn daar kosten aan verbonden. Na de bedenktijd beginnen wij met de voorbereidingen van de werkzaamheden. Hoe dichter bij de start van de uitvoering, hoe hoger de kosten zijn die wij maken en aan u doorberekenen.

Wat kost het annuleren van een opdracht 

Moment van annuleren
Annuleringskosten (percentage van oorspronkelijke factuur)
Tot 10 werkdagen na tekenen opdracht 
0%
Tot 4 weken voor start uitvoering 
20%
Vanaf 4 weken voor- tot start uitvoering 
90%
Na start uitvoering 
100% + overheadkosten

Annuleer uw aanvraag bij uw projectmanager

U kunt uw opdracht annuleren door een e-mail te sturen naar uw projectmanager. In uw klantdossier kunt u zien wie dit is.

Log in in uw klantdossier om te zien wie uw projectmanager is