Regionale Energiestrategie

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek worden ingepast. Anderhalf miljoen woningen gaan van het aardgas af en er worden 1,8 miljoen extra laadpunten geplaatst. Dit vraagt op veel plekken om minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten.

Met de Regionale Energiestrategie (RES) krijgen gemeentes zelf ruimte om op regionaal niveau invulling te geven aan de energietransitie. Wat de impact van de keuzes is op bijvoorbeeld doorlooptijd of ruimtebeslag, staat in de notitie Basisdocument over energie-infrastructuur van Netbeheer Nederland.

Duurzame energievoorziening

Het elektriciteitsnet is 100 jaar geleden niet ingericht op het terugleveren van grote hoeveelheden stroom. Het uitbreiden van netten is kostbaar en kost veel tijd. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moeten we het energiesysteem zo optimaal mogelijk gebruiken. Als netbeheerder heeft Liander een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Met elkaar moeten we daarom zo vroeg mogelijk weten wat ons te doen staat. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel beoordelen of het omschakelen naar een all-electric oplossing op korte termijn al past in de lokale netsituatie. Door het energiesysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk. Zo ontwerpen we samen een nieuwe, duurzame energievoorziening voor de toekomst.

De regio's

Bekijk de RES-regio's die vallen binnen het verzorgingsgebied van Liander.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken