Betalingen en facturen

Elke maand registreert uw meetbedrijf de meterstanden van de aansluiting(en) en stuurt deze naar ons. Op basis daarvan bepalen we uw verbruik en maken we de factuur op. Op de factuur vindt u een overzicht van de netwerk- en transportkosten voor uw aansluiting(en).
Vrouw met tablet aan tafel in woning

Wilt u een factuur betalen, uw gegevens wijzigen of een automatische incasso aanvragen? Dit regelt u snel en eenvoudig via Mijn Liander.