Service

Meer gemak met de eFactuur

Met een elektronische factuur (eFactuur) kunt u uw facturen eenvoudig en automatisch verwerken in uw eigen boekhoudsysteem. Handmatig invoeren hoeft dan niet meer. Zo kunt u tijd en geld besparen en het maakt de kans op fouten kleiner.

Standaard factuurformaat voor de energiebranche

De eFactuur voldoet aan een standaard waarover partijen binnen de Nederlandse energiebranche gezamenlijke afspraken hebben gemaakt. Deze standaard houdt rekening met energie-specifieke kenmerken, zoals een EAN code. Ontvangt u facturen van verschillende (energie)leveranciers, netbeheerders of meetbedrijven? Dan hoeft uw boekhoudsysteem maar 1 standaard factuurformaat te kunnen inlezen.  

Onze eFactuur is een XML-bestand en is opgemaakt in UBL 2.1. Dit is de landelijke standaard voor elektronische bedrijfsvoering. Bespreek met de leverancier van uw facturatiesysteem of uw systeem geschikt is voor eFacturatie.

U kunt de eFactuur aanvragen via Mijn Liander. Heeft u nog geen Mijn Liander account? Lees hier hoe u zich registreert

Meer weten? Kijk of uw antwoord hier tussen staat.