Beschikbare capaciteit per regio

Het is druk op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan het gebeuren dat u met uw bedrijf niet direct het gewenst elektrische vermogen krijgt. Wij werken hard aan uitbreidingen van het net en slimme oplossingen om het huidige net beter te benutten. Hier staat meer over de knelpunten en waar we aan werken in uw regio.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was vanwege Hemelvaart op 8 mei 2024. De volgende update vindt plaats op 23 mei 2024. De knelpunten op deze kaart gelden alleen voor grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen rechten aan ontlenen. 

Wilt u weten wanneer er werkzaamheden in uw regio gepland staan of wanneer deze gereed zijn?
Vul dan hier uw postcode in

Transportcapaciteit per provincie

Lees per provincie meer over de knelpunten, geplande netuitbreidingen en congestiemanagement onderzoeken. De afgeronde congestieonderzoeken staan ook op Partnersinenergie.nl, samen met de rapporten van de andere netbeheerders.

De einddata van de werkzaamheden in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de data van de individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend.

Wat betekenen de kleuren in de kaarten?

Om de beschikbare netcapaciteit duidelijk te maken werken alle netbeheerders met een kleurencode:

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Meer over congestiemanagement

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?

Hoogspanningsmasten in weiland met koeien

Capaciteit op het net

Bekijk hier de webinars met onze klanten in de regio