Slimme oplossingen voor marktpartijen

De enorme opmars naar duurzame energie en groeiende economie maakt dat het energiesysteem verandert. Dit dwingt ons om anders om te gaan met energie en om het bestaande energienet beter te benutten. Om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken en aan de toenemende vraag naar energie te voldoen, werken we nú aan het veranderende energiesysteem. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van slimme oplossingen waar iedereen op de energiemarkt mee aan de slag kan.

Veel data - veel mogelijkheden

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het veranderende energiesysteem. Wij krijgen voortdurend informatie binnen over het stroom- en gasnetwerk. Voor ons is dat relevant voor het goed laten functioneren van het net. Zo kunnen we energiestromen beter inschatten en het netwerk efficiënter gebruiken. Maar die data zijn ook handig voor het oplossen van andere vraagstukken rond de energievoorziening en -transitie. Zoals die van u, als partner in energie. Daarom bieden we deze data op allerlei innovatieve manieren aan. Denk aan een platform voor het makkelijk en betrouwbaar kunnen delen van meterstanden en aansluitgegevens. Hierdoor kunt u als onafhankelijk dienstenaanbieder (ODA) of aggregator klanten nog beter van energieadvies voorzien. Onderaan deze pagina lichten we kort een aantal projecten toe.

Samen het veranderend energiesysteem vormgeven

Als marktpartij speelt u een belangrijke rol in het faciliteren van de energiemarkt en het flexibeler inrichten van ons energiesysteem. Help ons daarom mee met het ontwikkelen van nieuwe en toekomstige (data)diensten, werkwijzen en oplossingen die meegroeien en zich aanpassen aan de veranderende markt en verwachtingen van uw klant. Hier kunt u ook uw voordeel mee doen, omdat u uw core business en uw dienstverlening bouwt en baseert op een betrouwbare energievoorziening, nu en straks.

Samen werken aan slimme oplossingen?

Heeft u een idee voor een dienst/product waarvoor u data of een aanpassing van onze marktfaciliterende processen nodig heeft? Wij horen graag van u!

Actuele innovaties voor marktpartijen
Slimme netoplossingen

Naast slimme oplossingen voor marktpartijen werken wij ook volop aan slimme oplossingen, pilots en innovaties om meer ruimte vrij te maken op het elektriciteitsnet.