Wat regel ik bij een verhuizing?

Wat regelt u als u een grootzakelijke energieaansluiting hebt en u gaat verhuizen? Of wat te doen als u een bestaande grootzakelijke aansluiting overneemt? Maak de keuzes die voor u van toepassing zijn en bekijk wat er geregeld moet worden.

Bent u huurder en heeft u een contract met ons voor de energievoorziening? Of wilt u een contract met ons aangaan? Let er dan op dat u ook eigenaar bent/wordt van de aansluiting. Hiermee bent u ook verantwoordelijk voor eventuele kosten als u de aansluiting wilt wijzigen of verwijderen. Gaat u het pand verlaten? Maak dan goede afspraken met de eigenaar van het pand over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de aansluiting.

Volgens de Elektriciteitswet bent u grootverbruiker van elektriciteit als uw aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. De grens voor grootverbruik gas ligt volgens de Gaswet op 40 m3 per uur (groter dan G25).

1

Welke situatie past bij u?

0

Is er al een nieuwe partij bekend?

0

Wilt u uw overeenkomst tijdelijk of definitief stopzetten?

0

Gaat het om een gas- of elektriciteitsaansluiting?

0

Wilt u de aansluiting wel of niet overnemen?

0

Wilt u de aansluiting wijzigen?

Ik wil mijn overeenkomst definitief stopzetten

Geef een verwijdering door via Mijn Liander

De opzegtermijn van de overeenkomst is 2 maanden. Uw aansluiting wordt fysiek verwijderd.

Een verwijdering kunt u doorgeven via Mijn Liander. Na het inloggen selecteert u de aansluiting die u wilt beëindigen. Vervolgens klikt u op 'Aanvragen' onder het kopje 'Aansluiting wijzigen' en kiest u voor 'verwijderen'.

Wilt u de overeenkomst toch tijdelijk stopzetten en niet definitief? Verander dan uw antwoord bij stap 3 en lees vervolgens hoe u dit kunt regelen.

Ik wil mijn elektriciteitsaansluiting tijdelijk stopzetten

Is er nog geen nieuwe eigenaar bekend? Maar wilt u de aansluiting niet direct laten verwijderen? Dit is mogelijk. We stellen uw aansluiting uit bedrijf en u betaalt alleen nog de transport afhankelijke kosten.

Let op: Uw overeenkomst is hiermee niet ontbonden. De opzegtermijn hiervoor is 2 maanden. U kunt uw elektriciteitsaansluiting voor maximaal 5 jaar aanhouden.

Voor het uit bedrijf stellen van uw aansluiting betaalt u eenmalige afsluitkosten. In deze periode kunt u dus geen gebruik maken van uw energievoorziening.

Na het uitbedrijf stellen blijft uw overeenkomst met ons actief. U ontvangt periodiek alleen een factuur voor de kosten die niet transport afhankelijk zijn voor het aanhouden van de aansluiting.

Zet uw aansluiting tijdelijk stop via Mijn Liander

Wilt u gebruik maken van deze tijdelijke oplossing? Log dan in op uw Mijn Liander account. Na het inloggen selecteert u de aansluiting die u tijdelijk wilt stopzetten. Vervolgens klikt u op 'Aanvragen' onder het kopje 'Aansluiting wijzigen' en kiest u voor 'Opzeggen'.

Binnen 5 jaar moet u alsnog beslissen wat u met de aansluiting wilt doen. Wordt deze overgenomen of verwijderd? Heeft u na 5 jaar nog geen keuze gemaakt? Dan zijn we genoodzaakt alsnog de aansluiting te verwijderen. De kosten hiervoor brengen wij bij u in rekening.

Ik wil mijn gasaansluiting tijdelijk stopzetten

Is er nog geen nieuwe eigenaar bekend? Maar wilt u de aansluiting niet direct laten verwijderen? Dit is mogelijk. We stellen uw aansluiting uit bedrijf en u betaalt alleen nog de transport afhankelijke kosten.

Let op: Uw overeenkomst is hiermee niet ontbonden. De opzegtermijn hiervoor is 2 maanden. U kunt uw gasaansluiting voor maximaal 1 jaar aanhouden.

Voor het uit bedrijf stellen van uw aansluiting betaalt u eenmalige afsluitkosten. In deze periode kunt u dus geen gebruik maken van uw energievoorziening.

Na het uitbedrijf stellen blijft uw overeenkomst met ons actief. U ontvangt periodiek alleen een factuur voor de kosten die niet transport afhankelijk zijn voor het aanhouden van de aansluiting.

Zet uw aansluiting tijdelijk stop via Mijn Liander

Wilt u gebruik maken van deze tijdelijke oplossing? Log dan in op uw Mijn Liander account. Na het inloggen selecteert u de aansluiting die u tijdelijk wilt stopzetten. Vervolgens klikt u op 'Aanvragen' onder het kopje 'Aansluiting wijzigen' en kiest u voor 'Opzeggen'.

Binnen 1 jaar moet u alsnog beslissen wat u met de aansluiting wilt doen. Wordt deze overgenomen of verwijderd? Heeft u na 1 jaar nog geen keuze gemaakt? Dan zijn we genoodzaakt alsnog de aansluiting te verwijderen. De kosten hiervoor brengen wij bij u in rekening.

Ik draag de aansluiting over aan een nieuwe partij

Verlaat u uw bedrijfspand en is er al een nieuwe partij bekend? Zorg dan dat deze zich zo snel mogelijk aanmeldt bij een energieleverancier.

Na aanmelding ontvangen wij bericht van de energieleverancier en nemen contact op met de nieuwe partij om de overeenkomst in orde te maken.

Pas wanneer wij de overeenkomst ondertekend retour ontvangen van de nieuwe partij, vervallen uw contractuele verplichtingen.

Om de overname zo soepel mogelijk te laten verlopen vindt u hier meer informatie voor de nieuwe partij. Hierin staat welke stappen zij moeten nemen om de aansluiting over te nemen. U kunt de nieuwe partij deze link toesturen.

De aansluiting is te groot of te klein voor mij

Wilt u een kleinere of grotere aansluiting? Dan kunt u ervoor kiezen om de aansluiting eerst over te nemen en hierna te wijzigen.

Het aanvragen van een wijziging kunt u doen via www.mijnaansluiting.nl. De projectmanager neemt vooraf contact met u op over de procedure.

Als u de aansluiting overneemt bent u verantwoordelijk voor alle kosten (zowel eventuele verwijdering van de oude aansluiting als plaatsen nieuwe aansluiting). Het voordeel is wel dat u voorzien blijft van energie en u geen maatregelen hoeft te treffen om een energieloze periode te overbruggen.

U kunt ook direct via www.mijnaansluiting.nl een verkleining of verzwaring aanvragen zonder eerst de grootzakelijke aansluiting over te nemen. Afhankelijk van de wijziging moet de oude aansluiting dan nog wel gedemonteerd worden. De projectmanager neemt vooraf contact met u op over de procedure.

Zolang u de overeenkomst niet overneemt zijn de kosten voor eventuele demontage voor de huidige contractant. Houd er rekening mee dat u tussentijds geen gebruik kan maken van de aansluiting en dat deze wordt afgesloten. En dat u als overbrugging tijdelijk zelf voor uw energievoorziening moet zorgen.

Pas wanneer de nieuwe aansluiting is geplaatst, kunt u weer gebruik maken van de energievoorziening.

De aansluiting voldoet aan mijn behoeftes

Als grootzakelijke klant heeft u met drie partijen te maken. In sommige gevallen is er ook sprake van een vierde partij.

1. Uw meetbedrijf

Iedere grootzakelijke klant is wettelijk verplicht een meetbedrijf te hebben. Het meetbedrijf verzorgt de opname van standen en verbruiken en communiceert dit vervolgens naar uw netbeheerder. De netbeheerder verstuurt deze verbruiken maandelijks naar de energieleverancier.

2. Uw netbeheerder

Wij zijn uw netbeheerder. Een netbeheerder transporteert elektriciteit en/of gas. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur. De netbeheerders zijn regiogebonden.

3. Uw energieleverancier

Een energieleverancier verzorgt de administratieve afhandeling en afrekening van energie aan de gebruiker. U gaat een overeenkomst aan met een energieleverancier voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hierin worden zaken vastgelegd zoals contracttermijn, tarieven (vaak per kWh en m3) en vastrecht.

4. Uw middenspanningsinstallateur

Bij aansluitingen vanaf 160 kVA is een transformator (trafo) nodig om de spanning te reduceren. Dit komt doordat aansluitingen vanaf deze grootte aangesloten zijn op het 10 kV-net (of hoger). Omdat de meeste apparaten op 400 of 230 volt werken brengt de transformator de spanning terug naar een lagere waarde. Voor onderhoud en beheer van uw trafo heeft u een overeenkomst met een middenspanningsinstallateur. Let op: In veel gevallen is dit dezelfde partij als uw meetbedrijf.

Ik wil de aansluiting niet overnemen

Wilt u de overeenkomst niet overnemen? Dan is de huidige contractant verantwoordelijk voor wat er met de aansluiting gebeurt.

Is er geen energievoorziening nodig? Dan dient de aansluiting gedemonteerd te worden. Zolang u de overeenkomst niet overneemt zijn de kosten voor demontage voor de huidige contractant. Bespreek dit goed met de huidige contractant.

Wilt u een kleinere of grotere aansluiting? U kunt direct via www.mijnaansluiting.nl een verkleining of verzwaring aanvragen zonder eerst de grootzakelijke aansluiting over te nemen.

Afhankelijk van de wijziging moet de oude aansluiting dan nog wel gedemonteerd worden. De projectmanager zal vooraf contact met u leggen over de procedure.  Zolang u de overeenkomst niet overneemt zijn de kosten voor eventuele demontage voor de huidige contractant.

Houd er rekening mee dat u tussentijds geen gebruik kan maken van de aansluiting en dat deze wordt afgesloten. Pas wanneer de nieuwe aansluiting is geplaatst kunt u weer gebruik maken van de energievoorziening.

Vrouw met tablet in handen