Tips voor veilig graven

  • Graaf alleen als de gegevens van de graafmelding op de werkplek aanwezig zijn (de graafmelding en de aanwezigheid van de KLIC gegevens op de graaflocatie zijn wettelijk verplicht).
  • Lokaliseer kabels en leidingen volgens de CROW- publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ (www.crow.nl).
  • Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging of grondwerking behoorlijk afwijken.
  • De glasvezel- en coaxkabel hebben meestal geen gepantserde mantel en zijn daarom heel kwetsbaar.
  • De elektriciteitsaansluitkabel is wel gepantserd, maar ook deze kan beschadigen als er veel kracht op wordt gezet.

In onze brochure leest u meer tips voor veilig graven.