Handleidingen en richtlijnen Schadepreventie

Op deze pagina vindt u alle richtlijnen die zijn opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden vlakbij gas- en elektriciteitsnetten. Deze vindt u onderaan deze pagina. U kunt die vooraf lezen en de richtlijnen in de onderzoeks- en ontwerpfase opnemen in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.

Voordelen van het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen

  • Als u uw werk goed voorbereid, kunnen wij ons werk ook goed voorbereiden. Dat geeft de volgende voordelen:
  • Uw werk loopt niet uit doordat onze planningen op elkaar zijn afgestemd. Hiermee voorkomt u kosten die u niet had begroot.
  • Voor de omwonenden en onze klanten betekent dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen we die ergernis voor omwonenden terugdringen.
  • Wanneer wij op tijd ons werk kunnen inplannen, kunnen we onvoorziene stroom- of gasonderbrekingen voorkomen. In het geval dat we voor het werk wel het elektra en/of gas moeten afsluiten, kunnen we onze klanten dit op tijd vertellen.
  • Enkele WIBON-adviesbladen helpen u de risico’s herkennen van graafwerkzaamheden vlakbij kabels en leidingen. Met als resultaat veiliger werken, een lager aantal graafschades en minder maatschappelijke overlast.

De WIBON-adviesbladen gelden voor heel Nederland

U vindt de adviesbladen op de website van NBNL. De WIBON-adviesbladen zijn een aanvulling op de landelijke richtlijnen en de CROW 500. Door deze adviesbladen te raadplegen kunt u graafschades voorkomen en waarschijnlijk tijd en geld besparen.

Landelijke richtlijnen (Netbeheer Nederland)