Buurtanalysetool

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een grote, complexe opgave. Daarom werken we samen aan de warmtetransitie op wijkniveau. Onze Buurtanalysetool helpt u daarbij.  

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een grote en complexe opgave. We gaan van visies en plannen naar concrete keuzes en besluiten. Zo voorkomen we dat alles tegelijk moet gaan gebeuren in 2030, want dat kan niet.

We kijken naar de plannen voor de wijk, de plannen van Liander en kijken naar de actuele status van het elektriciteits- en gasnet. Met behulp van de buurtanalysetool kunnen ruimtelijke plannen worden opgesteld voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur, inclusief de verwachte aantallen elektriciteitsruimtes, de benodigde ruimte onder- en bovengronds en bijbehorende vergunningen.

Welke inzichten geeft de Buurtanalysetool?

 • Grondwerkzaamheden synchroniseren
  De gasleidingen in de grond zijn soms van verouderd materiaal. Dit wordt niet altijd meer ondersteund. Om het ondergrondse net toekomstbestendig te krijgen, worden deze leidingen vervangen. De ligging van deze grondroeringsgevoelige gasleidingen is zichtbaar in de tool. Hierdoor wordt duidelijk waar voor 2032 de grond open moet. Grondwerkzaamheden kunnen worden geoptimaliseerd.
 • Klantinpassing sturen
  Het elektriciteitsnet is zwaar belast. Op de ene plek meer dan de andere plek. De belasting van de kabels is zichtbaar, waardoor de ruimte op het elektriciteitsnet naar schatting inzichtelijk is. Wij berekenen met de nettoets. Op die plek kunt u nog aan de slag met particuliere verduurzamingscampagnes of woningbouwplannen.
 • Locaties afstemmen voor elektriciteitsruimtes
  Er moeten veel elektriciteitsruimtes bij in de gebouwde omgeving. Deze tool geeft inzicht in het aantal ruimtes per buurt. Dit helpt in het gesprek met uw omgevingsmanager of gebiedsregisseur voor het zoeken naar locaties in de openbare ruimte. 
 • Warmtevisie bijwerken
  De Transitievisie Warmte moet om de zoveel tijd worden bijgewerkt. De tool laat de impact zien van een warmtenet ten opzichte van een all-electric oplossing in uw buurt(en).

Bij vragen rond de Buurtanalysetool kunt u contact opnemen met uw gebiedsregisseur, omgevingsmanager of via supportbuurtanalysetool@alliander.com

Bekijk hieronder een aantal instructievideo's over het gebruik van de Buurtanalysetool

Instructievideo: Gebruik en selectie

Instructievideo: Dashboard

Instructievideo: Prioritering

Meer weten?