Transportcapaciteit Flevoland

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van duurzame energie sneller dan dat het elektriciteitsnet aangepast kan worden. De capaciteitsvraag naar elektriciteit in deze regio is groot.

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet en heeft op 19 juli 2023 aangegeven dat in de Noordoostpolder en Urk de maximale capaciteit voor teruglevering van elektriciteit is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander voorlopig geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers.

Eerder heeft TenneT op 17 november 2022 al aangegeven dat in de Flevopolder de maximale capaciteit voor levering van elektriciteit is bereikt. TenneT heeft hierop volgend een congestiemanagementonderzoek gedaan en heeft op 18 oktober 2023 de uitkomsten bekend gemaakt. Er is extra vermogen gevonden, maar helaas is dit onvoldoende om het tekort aan transportcapaciteit volledig op te lossen en klanten op de wachtlijst te helpen.

Gevolg van de aankondiging is dat Liander voorlopig geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers. Naar verwachting duurt het tot uiterlijk 2029 voor het elektriciteitsnet hier voldoende is uitgebreid. 

Lees meer over de drukte in Flevoland

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was op 20 juni 2024. De volgende update vindt plaats op 4 juli 2024. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Actuele knelpunten en oplossingen Flevopolder

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Regio

Meer inzicht in wat er in uw regio speelt vindt u op de regiopagina van Flevoland.

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?