Liander werkt aan het elektriciteitsnet van Dronten

Liander werkt in Dronten - de Gilden

Liander werkt voortdurend aan onderhoud, verzwaring én uitbreiding van ons stroomnetwerk. Zo vernieuwen we ook het stroomnet in de Gilden in Dronten. Zodat u ook in de toekomst veilig en betrouwbaar stroom kunt gebruiken. De vernieuwing maakt economische ontwikkelingen en de energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden kunnen overlast in uw buurt veroorzaken. Hieronder vindt u informatie over het werk, de planning en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Om het stroomnet in de Gilden toekomstbestendig te maken worden twee elektriciteitshuisjes geplaatst. Ook leggen we 2000 meter aan laag- en middenspanningskabels.

Planning

Planning werkzaamheden Dit gaat Liander doen
Week 23 Start civiele werk, het leggen van de kabels. Start van de werkzaamheden zal plaatsvinden bij de straat Smedengilde
Week 27 & 28 Onze monteurs stellen de ruimte en de kabels in bedrijf voor de Smedengilde
Week 29 Afronden van het civiele werk aan de Smedengilde en we starten met het civiele werk bij de Ultramarijn
Week 37 & 38 Onze monteurs stellen de ruimte en de kabels in bedrijf bij de Ultramarijn
Week 39 We ronden de civiele werkzaamheden af

Overzichtskaart werkzaamheden

We zijn bereikbaar voor uw vragen

Heeft u nog vragen over de voorbereiding, de werkzaamheden of de planning? Neem dan gerust contact op met Liander Klant Contact via 088 542 63 23 (ook buiten kantooruren).

Veelgestelde vragen

  • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.


    Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

    Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.