Aan de slag van Montferland tot Doetinchem

Montferland en Doetinchem

Om vandaag en in de toekomst de gemeenten Montferland en Doetinchem te blijven voorzien van energie verzwaart Liander tussen deze gemeenten op enkele plekken het elektriciteitsnet. Dit zal gebeuren tussen maart 2023 en november 2023. 

Wat gaan we doen?

Tussen februari 2023 en november 2023 vernieuwt en verzwaart aannemer Van Gelder in opdracht van Liander in meerdere fases het elektriciteitsnet tussen de gemeenten Montferland en Doetinchem. De werkzaamheden lopen vanaf de Oude Tramweg in Lengel, langs de N316, tot aan het hoogspanningsstation aan de Keppelseweg in Doetinchem en bestaan uit het aanbrengen - via een boring of open ontgraving - van een nieuwe middenspanningsverbinding. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, heeft de aannemer voldoende werkruimte nodig. Hierdoor kunnen tijdelijk wegen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten voor fietsers en gemotoriseerd verkeer (hieronder nadere informatie).

De werkzaamheden vinden in fases plaats. De eerste fase loopt van Lengel (N335) tot aan de A18 via N316. De N316 wordt daarbij eenzijdig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf Doetinchem wél naar het zuiden rijden, maar niet andersom. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en de aanrijdtijden van gemotoriseerd verkeer. Hierover informeren wij omwonenden van tevoren, mocht dit het geval zijn.

Voorlopige planning - fase 1

Wij houden ons zoveel mogelijk aan de planning, maar onze aannemer Van Gelder blijft afhankelijk van (weers)omstandigheden, die de planning zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Planning: Wat gaan we doen in fase 1?
Donderdag 16 februari 2023

Plaatsen vooraankondigingsborden

Maandag 27 ferbuari 2023

Opzetten van verkeersmaatregelen (N316 nog toegankelijk)

Donderdag 2 maart 2023 vanaf 07.00 uur

N316 eenzijdig afgesloten van zuid naar noord. Uitvoeren van boringen langs N316, uitvoeren van open ontgravingen langs N316 en uitvoeren van open ontgravingen langs weilanden Lengel

Vrijdag 28 april 2023 vanaf 18.00 uur

Werkzaamheden van fase 1 gereed, N316 weer open in beide richtingen

Bereikbaarheid

Van Gelder voert het werk uit langs de N316. Hierdoor is het in geval van calamiteiten voor de nood- en hulpdiensten altijd mogelijk om de N316 ook van zuid naar noord te gebruiken. Door onder rotondes te boren, blijven deze zoveel mogelijk bereikbaar. Ieder weekend, gedurende de werkzaamheden, wordt de afzetting tijdelijk opgeheven en is de N316 vanaf vrijdagmiddag 18.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur in beide richtingen toegankelijk.

Informatie over de werkzaamheden

Doordat Van Gelder het werk opknipt in meerdere fases kunnen de betrokken bewoners beter geïnformeerd worden wanneer zij te maken krijgen met de werkzaamheden. Per fase informeren wij de betrokkenen schriftelijk over de planning, de bereikbaarheid en de mogelijke hinder tijdens de werkzaamheden van die betreffende fase.

Hinder voor een goede zaak

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberendit te beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan om oplossingen te vinden indien er overlast ontstaat. Mocht u vragen hebben over het project, aarzel niet om te bellen of te appen met Omgevingsmanager Karin Haase via 06-4824 1455.