Energie verdient aandacht, ook in Gelderland

In Gelderland groeit het aantal woningen en bedrijven flink. Hierdoor groeit ook de vraag naar elektriciteit. Daarom investeert Liander de komende jaren aan het uitbreiden en verzwaren van het energienet. We werken hard aan (tijdelijke) oplossingen voor bedrijven én consumenten in de regio.
Luchtfoto van Arnhem Gelderland

Aan het werk

Windmolens op het platte land

Grootschalige uitbreidingen in Gelderland - NuGelre

Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen en is druk bezig met grootschalige projecten om aan alle vraag te kunnen voldoen. In Gelderland verzwaren we van het bestaande elektriciteitsnet en breiden het uit waar nodig. Het programma 'Netuitbreiding Gelre' (NuGelre ) omvat ongeveer 60 projecten in de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en Rivierenland, We leggen meer dan 2.000 kilometer aan kabels en plaatsen zo'n 1175 elektriciteitsruimtes.

Lees meer