Nieuwe tarieven 2020 voor consumenten en MKB

Tarieven 2020

Liander beheert ruim 40.000 kilometer aan gasnet en 90.000 kilometer aan elektriciteitsnet, die verbonden zijn met uw meterkast. Hiermee voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven dagelijks van energie. Om deze klus te klaren, betaalt u netwerkkosten aan ons via uw energieleverancier. Per 1 januari 2020 gelden hiervoor nieuwe tarieven. 

Wat betaalt u aan Liander?

De meeste huishoudens betalen in 2020 aan netbeheerkosten per maand ongeveer € 17,00 per maand voor gas en € 21,00 voor stroom. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten).

Bekijk hier wat u in 2020 betaalt 

In 2020 betaalt u meer dan in 2019

In 2020 stijgen de tarieven van Liander voor de meeste huishoudens ten opzichte van 2019. Vorig jaar bleven de tarieven gemiddeld gelijk, dit jaar stijgen de tarieven met gemiddeld € 1,00 per maand. Dit komt door de kosten die gemeentes bij Liander in rekening brengt voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen (precario). Daarnaast is de inkoop voor netverlies van gas toegevoegd aan de taken van de netbeheerder. Netverlies is energie dat wel gebruikt wordt maar waarvoor niet betaalt is. In Nederland wordt namelijk meer gas en elektriciteit gebruikt dan waarvoor betaalt is. Dit kan bijvoorbeeld omdat iemand geen contract met een energieleverancier heeft en toch energie gebruikt. Of als er fraude in het spel is. Netbeheerders die werken in een gereguleerde markt moeten deze kosten per 1 januari 2020 doorberekenen in hun tarieven. Voor elektriciteit was de inkoop van netverliezen al een wettelijke taak voor de netbeheerders.

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten uit de tarieven?

De inkomsten uit de tarieven investeren we om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en om de regionale energienetwerken te beheren en te vernieuwen. Zo voorzien we dagelijks ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven van gas en stroom. We investeren in technische oplossingen, onder andere om storingen te voorkomen of sneller op te lossen. Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet. Door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van energie aan het net. Hierdoor kunnen onze klanten steeds meer zelf energie gaan produceren en terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen. 

  • Liander beheert ruim 40.000 kilometer aan gasnetten en 90.000 kilometer aan elektriciteitsnetten, die verbonden zijn met uw meterkast. 
  • De energienetten van Liander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld met een leveringszekerheid van 99,99 procent.

Kosten netbeheer op de factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt en energiebelasting. Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op de lichtknop of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

Liander zorgt ervoor dat het licht brandt en de huizen warm zijn. Vandaag en in het duurzame morgen. 

Meer tarievenoverzichten