Standaard Jaarverbruik Gas (SJV)

Het standaard jaarverbruik gas is een rekenmethode om het gasverbruik vooraf in te schatten.

Niet iedere kubieke meter gas die door de leidingen via de gasmeter het huis binnenkomt geeft dezelfde hoeveelheid energie.

Waarom werken we in Nederland met een Standaard Jaarverbruik Gas (SJV)?

Sommige dagen heeft u meer gas nodig om uw huis te verwarmen dan andere dagen. Toch willen we in Nederland dat iedereen evenveel betaalt voor de energie die u ook echt krijgt. U betaalt niet voor de hoeveelheid gas maar voor de energie die dat gas u oplevert.

Daarom werken we in Nederland met het Standaard Jaarverbruik Gas. De netwerkkosten hangen bij een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 10 m³/h (G4 en G6-aansluiting) af van je persoonlijk standaard jaarverbruik (SJV). 

Was uw standaard jaarverbruik bijvoorbeeld minder dan 500 m³ gas? Dan staat op uw jaarafrekening de tariefgroep van 0 m³ tot 500 m³. Was uw standaard jaarverbruik meer dan 500 m³ gas? Dan ziet u op uw jaarafrekening de tariefgroep van 500 m³ tot 4000 m³.

Wat wordt er nog meer met het Standaard Jaarverbruik Gas (SJV) gedaan?

Het Standaard Jaarverbruik Gas wordt niet alleen gebruikt om de netwerkkosten te bepalen. Het Standaard Jaarverbruik wordt ook gebruikt om te schatten hoeveel gasverbruik er komend jaar gaat zijn.

Gas wordt namelijk niet opgewekt, maar ingekocht. Op basis van de inschatting per jaar wordt de inkoop-, opslag- en transportprijs van gas vastgesteld. Uw energieleverancier gebruikt deze inschatting om het gas mee in te kopen en de voorschotten te bepalen om veel bijbetalen te voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden om het standaard Jaarverbruik Gas (SJV) te berekenen?

Als we een nieuwe meterstand ontvangen van uw energieleverancier, berekenen we het standaard jaarverbruik opnieuw. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De periode tussen twee meterstanden moet minstens 300 dagen zijn.
  • In deze periode moeten de volledige maanden januari en februari vallen.
  • De meterstand mag niet geschat zijn.

Hoe wordt het Standaard Jaarverbruik Gas (SJV) berekend?

Het standaard jaarverbruik is grotendeels gebaseerd op het werkelijke gasverbruik. Het is het verwachte verbruik in een standaardjaar.

Let op: Het afgerekende jaarverbruik op uw energienota is dus niet hetzelfde als het standaard jaarverbruik. Waardoor kan het standaard jaarverbruik afwijken:

  • Soms is het een warmer of kouder jaar dan normaal.
  • De ene keer zit er meer energie in een kubieke meter gas dan de andere keer. Dit wordt ook wel de calorische waarde genoemd.
  • Soms staat er iets meer druk op het gas dan de andere keer.

Die verschillen corrigeren we door een aantal kubieke meter bij uw werkelijke verbruik op te tellen of af te trekken. Zo komen we op het standaard jaarverbruik.


Meer weten?
Tarieven op tablet

Tarieven

Bekijk de tarieven

Vrouw leest meterstand af in meterkast

Aansluitingen

Bekijk het overzicht: Welke soorten aansluitingen zijn er?

Luchtfoto van woonwijk in aanbouw

Warmtepomp

Wilt u een warmtepomp?