Programma Netuitbreiding Lelie

Friesland en de Noordoostpolder zijn volop in ontwikkeling. Om aan de toenemende energievraag te voldoen, is er een complete opwaardering van het bestaande net nodig.

De energietransitie is in volle gang. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van ons stroomnet. We leggen kabels, bouwen elektriciteitsruimtes en realiseren nieuwe stroomaansluitingen. Liander treft, samen met aannemers en leveranciers, maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Zo maken wij onze gas- en stroomnetten klaar voor een duurzame toekomst. In samenwerking met uw gemeente is bepaald waar en wanneer het elektriciteitsnet aangepast moet worden. Om ook aan de toenemende vraag te voldoen in Friesland en de Noordoostpolder is er een complete opwaardering van het bestaande net nodig.

Programma NuLelie

Het Liander programma Netuitbreiding Lelie (afgekort als NuLelie) is een samenvoeging van zo’n 37 projecten. Dit betekent ruim 2.100 kilometer aan kabels en ongeveer 300 elektriciteitsruimtes. Door deze uitbreiding zorgen wij ervoor dat u ook in de toekomst gebruik kunt blijven maken van ons betrouwbare elektriciteitsnet, voor bijvoorbeeld het laden van uw auto, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en het opwekken van energie.

Persbericht d.d. 26-06-2024

Lees hier het persbericht d.d. 26-06-2024 over de vertraging van onze werkzaamheden: Vertraging grootschalige werkzaamheden elektriciteitsnet Friesland en Noordoostpolder | Liander

Webinars

Wij realiseren ons dat het verschuiven van deze data een enorme impact heeft op onze klanten en dat dit veel vragen oproept. Vandaar dat wij twee webinars hebben gegeven. Heeft u dit gemist? U kunt de webinars terugkijken. Klik op het gebied waar u gevestigd bent:

Belangrijke vragen en antwoordenCookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

Wat gaan we doen

In totaal wordt er ruim 2.100 km aan kabels gelegd en circa 300 elektriciteitsruimtes gebouwd of vervangen. Elektriciteitsruimtes worden ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Deze elektriciteitsruimtes worden verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken. De route van de kabels loopt, waar mogelijk, aan de randen van percelen. Hierdoor ervaren bewoners, boeren en bedrijven zo min mogelijk last.

De kabel wordt gelegd via een boring of een open ontgraving. Voor een (gestuurde) boring geldt dat we onder een perceel doorboren en hier de kabel doorheen trekken. Voor de boring hebben we een in- en uittredepunt nodig. Dit is een bouwkuip waar de boring enerzijds de grond ingaat en er bij het uittredepunt uitkomt. Deze werkwijze is van toepassing bij het kruisen van wegen, spoorwegen en/of watergangen. Voor een open ontgraving graven we een sleuf over een bepaalde lengte en leggen hier de kabel in. Zodra de kabel erin ligt maken we de sleuf weer dicht.

In het Programma NuLelie wordt tijdelijk extra externe voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit ingezet, aanvullend op de reguliere capaciteit van Liander. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit én de extra capaciteit is Liander in staat om de enorme opgave te realiseren. Deze forse, maar ook slimme, uitbreiding van het elektriciteitsnet in uw regio is opgedeeld in drie deelgebieden. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn in 2038.

Voorlopige planning

Wat gaat Liander doen?

Begin 2022

Start voorbereiding projecten

Vanaf begin 2023

Realisatie projecten

2038

Programma gereed

Drie deelgebieden, drie aannemers

Programma NuLelie is aanvullend op de reguliere werkzaamheden van Liander in dit gebied. Er zijn namelijk extra mensen en middelen nodig om het werk uit te voeren. Wanneer wij dit niet doen, duren de geplande projecten van Liander eventueel langer. Liander heeft daarom hulp ingeschakeld van drie aannemers.

Aannemerscombinatie Heijmans | Van Voskuilen | Pol Infratechniek, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema | Van Vulpen gaan in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. De drie aannemers hebben elk hun eigen gebied.

Zuid Friesland & Noordoostpolder (Heijmans, Van Voskuilen, Pol Infratechniek)

Midden Friesland (Aannemer Van Gelder)

Noord Friesland (Aannemers Alsema en Van Vulpen)

Meer weten?

Een rode elektriciteitskabel wordt met een tang doorgeknipt. In de binnenkant die je verschillende kabels bij elkaar

Hoe werkt het elektriciteitsnet? (video)

Medewerkers bij een nieuwe aansluiting

Regio

Meer informatie over elektriciteitsruimtes

monteurs van Liander graven naar kabels in de straat. op de voorgrond staat een rood wit hek.

Waar werken we nog meer aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet?