Aan de slag in Didam-Noord

Om vandaag en in de toekomst de gemeente Montferland van energie te blijven voorzien, verzwaren wij de komende tijd ons netwerk in Didam-Noord.

Waarom aan de slag?

Het elektriciteitsnet in dit gebied staat onder druk vanwege alle ontwikkelingen. Denk aan zonne-energie (zonnepanelen) en duurzame ontwikkelingen. Om te voorkomen dat er onvoldoende ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet verzwaren wij daarom kabels en/of leggen nieuwe kabels aan. Deze kabels leggen wij van onderstation naar transformatorstation (ook wel elektriciteitshuisje of elektriciteitsruimte genoemd) en van transformatorstation naar transformatorstation. Aangezien bewoners en bedrijven hier niet een direct aansluiting op hebben, hoeven wij in deze periode dan ook niet 'in huis' te zijn om aansluitingen te veranderen.

Omdat er grotere afstanden afgelegd moeten worden, voordat een kabel getrokken kan worden, kan het zijn dat er enige tijd geen activiteit te zien is op een locatie. Ook houden wij een kleine periode aan tussen het leggen van de kabel en de montage hiervan in de stations. Zo voorkomen we dat we, bij eventuele vertraging, niet direct verder kunnen. Op de meeste plekken wordt de oude kabel verwijderd. Alleen daar waar de overlast onevenredig groot is voor het verwijderen van de kabel wordt deze niet verwijderd.

Hinder voor een goede zaak

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan om oplossingen te vinden indien problemen ontstaan. Wanneer er een onveilige situatie nabij de werkzaamheden te zien is, deze graag vermelden.

Planning

Planning:
Wat gaan we doen? 
Fase 7: 22 januari 2024 t/m 14 juni 2024Roncallistraat, Troelstrastraat, Dr. Ariënsstraat, Marxstraat, de Eik, de Beuk, de Wilg, Kerkstraat, Bodenclauwstraat, Didam

Kaart Montferland

Afgeronde werkzaamheden

Kaart Montferland

Bij vragen over de werkzaamheden rondom de kabels, kunt u via de mail terecht bij Joris van Berkum

Buurtaanpak

Na het afronden van de werkzaamheden in juni 2024, starten we vanaf eind 2024 met het plaatsen van meer elektriciteitshuisjes. Het elektriciteitshuisje - ook wel elektriciteitsruimte genoemd - is een belangrijke bouwsteen van ons energienetwerk. 

We bouwen 21 nieuwe en vernieuwen bestaande elektriciteitsruimtes. Daarnaast leggen we meer kabels en vervangen we bestaande kabels. Bij een deel van de woningen zullen we de verouderde huisaansluitingen vervangen. We voeren ons werk uit in verschillende fasen om problemen die op dit moment al spelen zo snel mogelijk op te lossen. Tijdens de werkzaamheden verdelen we het werkgebied in verschillende delen die we achter elkaar aanpakken. Zo blijft de buurt altijd bereikbaar.

Buurtaanpak kaart Didam-NoordBekijk hier een vergroting van de kaart.

Hoe ziet zo'n elektriciteitsruimte eruit?

Liander werkt met standaard elektriciteitsruimtes. De kleur kan verschillen. Hieronder ziet u een elektriciteitsruimte in de kleur dennengroen.

Elektriciteitsruimte in dennengroene kleur

Meer weten?


Overige vragen buurtaanpak

Heeft u andere vragen over de buurtaanpak? Neem dan gerust contact op via de mail. Wij streven ernaar uw vraag binnen vier werkdagen te beantwoorden.