Energie verdient aandacht, ook in Zuid-Holland

De vraag naar elektriciteit groeit snel. Zuid-Holland heeft een hoge ambitie qua nieuwbouw en het verduurzamen van mobiliteit, bedrijventerreinen en tuinbouw- en agrarische bedrijven. Daarom investeren we de komende jaren in het energienet. We werken hard aan (tijdelijke) oplossingen voor bedrijven én consumenten in de regio.
luchtfoto bedrijventerrein met windmolens in Zuid-Holland

Aan het werk

Werkzaamheden van Liander

Aanbesteding werkzaamheden elektriciteitsnet NuRijnland en NuMeren

Liander start in september 2024 met grootschalige werkzaamheden om het elektriciteitsnet in Zuid-Holland en delen van Noord-Holland, Gelderland en Flevoland te verbeteren. De komende jaren leggen we veel nieuwe kabels en plaatsen we meer dan duizend elektriciteitshuisjes. We werken aan het energienet van vandaag en morgen