Programma Helix

Noord-Holland is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners en bedrijven groeit. En daarmee stijgt de vraag naar stroom. Om klaar te zijn voor de toekomst, gaan we het stroomnet opwaarderen.

We leggen kabels, bouwen elektriciteitsruimtes en realiseren nieuwe stroomaansluitingen. Liander treft, samen met aannemers en leveranciers, maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Zo maken wij onze gas- en stroomnetten klaar voor een duurzame toekomst. In samenwerking met uw gemeente is bepaald waar en wanneer het elektriciteitsnet aangepast moet worden.

Waar gaan we dit doen?

Het programma Helix richt zich op het middenspanningsnet in Noord-Holland Noord. Dit is het deel van de provincie boven het Noordzeekanaal, met uitzondering van Amsterdam-Noord en Texel. Het netwerk in deze regio bestaat uit veel dunne, oude kabels die vervangen moeten worden. Ook breiden we ons elektriciteitsnet verder uit. Dit betekent dat we de komende zes tot twaalf jaar zo’n 2.000 kilometer kabel aanleggen en 360 elektriciteitsruimtes bouwen. Door deze uitbreiding kunt u ook in de toekomst gebruik blijven maken van ons betrouwbare elektriciteitsnetwerk, voor bijvoorbeeld het laden van uw auto, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en opwekken.  

Ons energienetwerk speelt een belangrijke rol en is toe aan vernieuwing, maar waarom eigenlijk? Bekijk de video: 

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

Wat gaan we doen

In totaal wordt er ruim 2.000 km aan kabels gelegd en worden er circa 360 elektriciteitsruimtes gebouwd of vervangen. Elektriciteitsruimtes worden ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Deze elektriciteitsruimtes worden verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken. De route van de kabels loopt, waar mogelijk, aan de randen van percelen. Hierdoor ervaren bewoners, boeren en bedrijven zo min mogelijk last.

De kabel wordt gelegd via een boring of een open ontgraving. Voor een (gestuurde) boring geldt dat we onder een perceel doorboren en hier de kabel doorheen trekken. Voor de boring hebben we een in- en uittredepunt nodig. Dit is een bouwkuip waar de boring enerzijds de grond ingaat en er bij het uittredepunt uitkomt. Deze werkwijze is van toepassing bij het kruisen van wegen, spoorwegen en/of watergangen. Voor een open ontgraving graven we een sleuf over een bepaalde lengte en leggen hier de kabel in. Zodra de kabel erin ligt maken we de sleuf weer dicht.

In het programma Helix wordt tijdelijk extra externe voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit ingezet, aanvullend op de reguliere capaciteit van Liander. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit én de extra capaciteit is Liander in staat om de enorme opgave te realiseren. Deze forse, maar ook slimme, uitbreiding van het elektriciteitsnet in uw regio is opgedeeld in drie deelgebieden.

Planning

De aanbesteding is op 23 juni 2023 definitief gegund. De komende tijd werken we aan de voorbereiding van projecten in de verschillende deelgebieden. Zodra er meer bekend is over de verschillende projecten per gebied, vindt u hierover meer informatie op deze pagina. 

Planning (voorlopig)
Wat gaat Liander doen?
Status
Najaar 2023Voorbereidende werkzaamheden (inclusief aanvragen vergunningen)In uitvoering
Vanaf april 2024Start werkzaamhedenGepland
Najaar 2035Verwachte einddatum werkzaamhedenGepland

Drie deelgebieden, drie aannemers

Programma Helix is aanvullend op de reguliere werkzaamheden van Liander in dit gebied. Er zijn namelijk extra mensen en middelen nodig om het werk uit te voeren. Wanneer wij dit niet doen, duren de geplande projecten van Liander eventueel langer. Liander heeft daarom hulp ingeschakeld van drie aannemers.

A. Hak bv, Visser & Smit Hanab bv en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken bv hebben elk hun eigen gebied.

Waterland & Zaanstreek (Van Gelder)

Alkmaar (Visser & Smit Hanab)

Kop van Noord-Holland en West-Friesland (A. Hak)

Meer weten?