Hoe kiezen we de plek voor een elektriciteitshuisje

Onze projectmanagers zoeken in overleg met de gemeente naar een geschikte plaats voor elektriciteitshuisjes - ook wel elektriciteitsruimtes genoemd. Het aantal elektriciteitsruimtes en de plaats daarvan hangt onder andere af van het aantal woningen dat stroom nodig heeft en de ontwikkelingen in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan het laden van elektrische auto's, het aantal zonnepanelen en airco’s of hoeveel mensen elektrisch koken. Ook kijken we uiteraard naar een locatie die de minste overlast veroorzaakt.

Onze criteria bij het kiezen van een plek:

  • 1 elektriciteitsruimte kan maximaal 200 woningen van stroom voorzien.
    Hierbij gaan we uit van het gemiddelde stroomgebruik van een woning in de toekomst.
  • In een ideale situatie zit er maximaal 200 meter tussen de woningen en de elektriciteitsruimte. Zo kunnen we garanderen dat alle woningen in uw buurt een betrouwbare stroomvoorziening hebben.
  • De kabels van de elektriciteitsruimte naar de woning moeten zo kort mogelijk zijn. Hoe korter de kabel, hoe stabieler het stroomnet is.
  • De ondergrondse infrastructuur is ook bepalend: Er kan geen elektriciteitsruimte geplaatst worden bovenop leidingen of kabels in de grond.

Lees waar we nog meer rekening mee moeten houden

Daarnaast heeft elke gemeente ook belangrijke criteria voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Denk daarbij aan groen, bewaken van het beschermd stadsgezicht, verkeersveiligheid en de impact op de omliggende bebouwing. Daarom kiezen we een locatie altijd in overleg en afstemming met de gemeente.

Geen inspraak bij de locatiekeuze

In een bebouwde omgeving is er bovengronds én ondergronds weinig ruimte beschikbaar. Met de technische eisen die de netbeheerder stelt aan de locatie voor een elektriciteitsruimte en de eisen die een gemeente stelt aan het plaatsen van objecten in de openbare ruimte, blijven er vaak weinig geschikte locaties over.

Wij begrijpen dat u invloed wilt hebben op de locatie van de elektriciteitsruimte. Dat kan niet individueel. Daarom maken netbeheerders en gemeenten steeds vaker afspraken met elkaar, waarbij ze de belangen van omwonenden meenemen bij de keuze van een locatie.

Geen vergunning nodig voor plaatsing

Meestal mogen we een elektriciteitsruimte zonder vergunning plaatsen. Er is namelijk geen vergunning nodig voor objecten die lager zijn dan 3 meter en/of een oppervlakte hebben van maximaal 15 m2.

Doordat er voor een elektriciteitsruimte geen vergunning nodig is, kunt u geen bezwaar maken tegen het plaatsen van de ruimte.

We spreken af met de gemeente wie u informeert over de plaatsing van een elektriciteitsruimte bij u in de buurt.