Energie verdient aandacht, ook in Noord-Holland

De vraag naar elektriciteit in Noord-Holland groeit snel. Daarom investeren we de komende jaren in het uitbreiden en verzwaren van het energienet. We werken hard aan (tijdelijke) oplossingen voor bedrijven én consumenten in de regio.
Luchtfoto van industrieterrein in Noord-Holland

Aan het werk

Windmolens op het platte land

Elektriciteitsnet Noord-Holland versterken

Noord-Holland is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners en bedrijven groeit. Om het elektriciteitsnet in Noord-Holland te versterken zijn we gestart met het programma Helix. Komende jaren leggen we zo’n 2.000 kilometer kabel en bouwen we 360 elektriciteitshuisjes.

Lees meer