Energie verdient aandacht, ook in Friesland

In Friesland werken we hard aan het energiesysteem van de toekomst. Daarom investeert Liander de komende jaren aan het uitbreiden en verzwaren van het energienet. We werken hard aan (tijdelijke) oplossingen voor bedrijven én consumenten in de regio.
Luchtfoto van woonwijk in Friesland met Friese vlag op de voorgrond en windmolens in de verte

Grootschalige uitbreidingen in Friesland

Liander werkt aan het energienet van vandaag en morgen en is druk bezig met grootschalige projecten om aan alle vraag te kunnen voldoen. Op weg naar 2030 werken we hard aan het verzwaren en uitbreiden van het net. Het gaat hierbij om zowel stationsuitbreidingen als nieuwe en dikkere kabels. Aan de hand van onderstaande gebieden ziet u wat we doen en waar.

Aan het werk

Windmolens op een bedrijventerrein

Netuitbreiding Friesland en Noordoostpolder (NuLelie)

De overstap naar duurzame energie is in volle gang, wat een aanzienlijke uitbreiding van het stroomnet vereist. We leggen kabels, bouwen elektriciteitshuisjes en realiseren nieuwe stroomaansluitingen. In samenwerking met uw gemeente bepaalt Liander de aanpassingen aan het elektriciteitsnet om betrouwbaarheid te waarborgen en Friesland en de Noordoostpolder te voorzien van een geüpgraded netwerk.

Lees meer