Het middenspanningsnet

Het middenspanningsnet

Liander is een netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw gemeente. Met dit netwerk brengen we elektriciteit in de woningen.

Het aantal woningen dat met een laagspanningskabel gevoed kan worden, hangt af van de opbouw van de wijk en het type woningen. Het varieert veelal tussen de 10 en de 150 woningen, er zijn echter uitzonderingen. Dit laagspanningsnet krijgt de elektrische energie van een middenspanningsnet. Deze worden op hun beurt weer gevoed door regionale of provinciale hoogspanningsnetten, welke veelal in het beheer zijn van TenneT. Het middenspanningsnet heeft een spanning van 10.000 of 20.000 Volt. Om deze te kunnen koppelen met het laagspanningsnet van ca. 230 Volt in een woning te krijgen, wordt een zogenaamde distributietransformator gebruikt. Deze kan, afhankelijk van de locatie en uitvoeringsvorm, tussen de 150 en 200 woningen voorzien van elektriciteit. De distributietransformator wordt om die reden verbonden met vier tot acht hoofdkabels. 

 

Opbouw elektriciteitsnetwerk, van verdeelstation tot woonwijk. 

De distributietransformator en de aansluitingen en beveiligingen van de hoofdkabels worden ondergebracht in een zogenaamd middenspanningsstation (MSR) . In het station is eveneens een schakelinstallatie aanwezig om delen van een middenspanningsnet te kunnen in- en uitschakelen. Dit laatste is nodig om onderhoud te kunnen uitvoeren en bij het oplossen van storingen. Liander heeft jaarlijks enkele honderden storingen in het middenspanningsnet en per storing kunnen enkele duizenden klanten worden getroffen. Door deze schakelmogelijkheden kan de levering via een andere route worden hersteld en is het niet nodig om te wachten totdat een tijdrovende reparatie is uitgevoerd. De MSR is essentieel voor de veilige en betrouwbare levering van elektriciteit in woningen. 
 

De locatie van de MSR-en 

In een woning is een elektrische spanning aanwezig, gevoed door de distributietransformator en kabel. Idealiter is deze spanning 230 Volt, maar in de praktijd zal deze variëren. Dit hangt onder meer af van de lengte van de kabels. Om te garanderen dat alle woningen een spanning van voldoende kwaliteit hebben, is er een maximale afstand tussen de woningen en de MSR. Deze ligt op zo’n 200 meter. Het aantal MSR-en is mede afhankelijk van het aantal woningen dat moet worden voorzien van elektriciteit. Een station kan maximaal 200 woningen op een afstand van 200 meter voeden, in de praktijk zijn er minder woningen aangesloten. In de toekomst zijn meer MSR-en nodig, afhankelijk van de ontwikkelingen in een buurt. Hierbij zijn vooral de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch laden, warmte en zonne-energie van belang.  

 

Plaatsing van de MSR-en 

In de toekomst zijn er, afhankelijk van de lokale ontwikkelingen, meer MSR-en te verwachten. Als een MSR aan de rand van een gebied met woningen wordt gebouwd, zijn er meer stations nodig. Naast het additionele ruimtebeslag hiervoor, leidt dit ook tot meer kabels in de grond en extra (maatschappelijke kosten). De volgende afbeeldingen laten zien wat de gevolgen zijn voor de kabels in de grond en het plaatsen van nieuwe MSR-en in de gebouwde omgeving. 

 Vragen? Wij helpen u graag! Heeft u vragen of wilt u met ons het gesprek aan over uw wijk en mogelijke groei van het elektriciteitsnet? Neem contact op met uw relatiemanager bij Liander of kijk op aardgasloos wonen