Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2022 bekend

Nieuwe tarieven netbeheerkosten 2022 bekend

De nieuwe tarieven voor netbeheerkosten over 2022 zijn vandaag bekendgemaakt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor de meeste huishoudens en klanten met een grote aansluiting blijven de tarieven nagenoeg gelijk. De inkomsten uit de tarieven gebruikt Liander om te investeren in de energienetten.

Liander beheert ruim 40.000 kilometer gasnet en 90.000 kilometer elektriciteitsnet. We werken aan het energienet van vandaag en morgen. Hiermee zorgen we ervoor dat ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven energie ontvangen. Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe tarieven.

De tarieven dalen voor een gemiddeld huishouden met ongeveer 4 euro per jaar ten opzichte van 2021. Ook voor klanten met een grootzakelijke aansluiting blijven de tarieven voor de transport- en aansluitdienst voor zowel gas als elektriciteit vrijwel gelijk aan de tarieven van 2021.

Tarieven TenneT en precario

Er zijn twee belangrijke verklaringen voor het gelijk blijven van de tarieven. Enerzijds stijgen de kosten van TenneT, aan de andere kant hoeft Liander vanaf 2022 geen precario (een vorm van belasting) meer te betalen aan gemeentes.

Liander neemt, net als de andere regionale netbeheerders, elektriciteit af bij TenneT. Hiervoor betalen netbeheerders ‘inkoopkosten transport’ aan TenneT. Deze inkoopkosten verwerkt Liander elk jaar in zijn tarieven. De inkoopkosten van TenneT zijn structureel gestegen. Daarom stijgen de tarieven voor elektriciteit bij Liander mee.

Deze stijging wordt weer in balans gebracht door de afschaffing van precario in 2022. In een aantal gemeentes betaalde Liander nog precariobelasting en dat werd verwerkt in onze tarieven. Gemeenten, provincies en waterschappen mogen na 2022 geen belasting meer heffen op netwerken die beschouwd worden als 'openbare werken van algemeen nut’: gasnetwerken, elektriciteitskabels en waterleidingen. Vanaf 2022 hoeft Liander dit daarom niet meer aan de gemeentes te betalen. Dat deel berekenen we dan niet meer volledig door in onze tarieven.  

Inkomsten uit de tarieven

De energietransitie vraagt om forse investeringen in de netten. De inkomsten uit de tarieven worden hier door Liander voor gebruikt. Liander onderhoudt of vernieuwt de bestaande elektriciteitskabels en gasleidingen en breidt het energienet uit op plekken waar dat nodig is. Daarnaast investeren we in innovatieve oplossingen om het energienet zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Zo zorgen we voor een betrouwbaar en veilig netwerk.

Meer informatie:

Medio december zullen de nieuwe tarieven ook worden gepubliceerd op de website van Liander.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Energiecoöperatie Schiphol Trade park en Liander tekenen balanceringsovereenkomst

Energiecoöperatie Schiphol Trade park en Liander tekenen balanceringsovereenkomst

Donderdag 25 november hebben Energiecoöperatie Schiphol Trade Park en netbeheerder Liander een balanceringsovereenkomst ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Amsterdam, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel