Aan de slag in Didam-Noord

Aan de slag in Didam-Noord

Om vandaag en in de toekomst de gemeente Montferland van energie te blijven voorzien, verzwaren wij de komende tijd ons netwerk in die gemeente.

Waarom aan de slag?

Het elektriciteitsnet in dit gebied staat onder druk vanwege alle ontwikkelingen. Denk aan zonne-energie (zonnepanelen) en duurzame ontwikkelingen. Om te voorkomen dat er onvoldoende ruimte ontstaat op het transportnet verzwaren wij daarom kabels en/of leggen nieuwe kabels aan. Deze kabels leggen wij van onderstation naar transformatorstation en van transformatorstation naar transformatorstation. Aangezien bewoners en bedrijven hier niet een direct aansluiting op hebben, hoeven wij in deze periode dan ook niet 'in huis' te zijn om aansluitingen te veranderen.

Omdat er grotere afstanden afgelegd moeten worden, voordat een kabel getrokken kan worden, kan het zijn dat er enige tijd geen activiteit te zien is op een locatie. Ook houden wij een kleine periode aan tussen het leggen van de kabel en de montage hiervan in de stations. Zo voorkomen we dat we, bij eventuele vertraging, niet direct verder kunnen. Op de meeste plekken wordt de oude kabel verwijderd. Alleen daar waar de overlast onevenredig groot is voor het verwijderen van de kabel wordt deze niet verwijderd.

Planning

Planning: Wat gaan we doen?
Fase 1: 2 oktober 2023 t/m 10 november 2023

Roncallistraat t/m Dr. Ariënsstraat, Didam

Fase 2: 2 oktober 2023 t/m 3 november 2023

Dr. Ariënsstraat t/m de Beuk, Didam

Fase 3: 2 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023

de Hazelaar t/m de Wilg, Didam

Fase 4: 30 oktober 2023 t/m 24 november 2023

de Wilg t/m de Linde, Didam

Fase 5: 6 november 2023 t/m 15 december 2023

de Linde t/m Kerkstraat, Didam

Fase 6: 13 november 2023 t/m 15 december 2023

Kerkstraat t/m Bodenclauwstraat, Didam

Van 8 t/m 19 januari worden een aantal werkgaten gegraven en montagewerkzaamheden uitgevoerd worden op meerdere gedeeltes van alle fases.

Planning: Wat gaan we doen?
Fase 7: 22 januari 2024 t/m 14 juni 2024

Roncallistraat, Troelstrastraat, Dr. Ariënsstraat, Marxstraat, de Eik, de Beuk, de Wilg, Kerkstraat, Bodenclauwstraat, Didam

Hinder voor een goede zaak

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan om oplossingen te vinden indien problemen ontstaan. Wanneer er een onveilige situatie nabij de werkzaamheden te zien is, deze graag vermelden.

Veelgestelde vragen

Heb ik voordeel van de nieuwe kabel?

U heeft geen direct voordeel van de nieuwe kabel op dit moment, u wordt hier niet direct op aangesloten. Het onderliggende netwerk wordt echter verzwaard waardoor we gereed zijn voor de toekomst.

Waarom is de sleuf open terwijl ik niemand zie?

Omdat wij grotere afstanden moeten afleggen voordat een kabel getrokken kan worden kan het zijn dat u enige tijd geen activiteit ziet op locatie. Daarnaast houden wij ook een kleine periode aan tussen het leggen van de kabel en de montage hiervan in de stations. Dit om te voorkomen dat we bij vertraging in het leggen van de kabel direct in de problemen komen.

Laten jullie de oude kabel in de grond liggen?

Op de meeste plekken zullen wij de oude kabel verwijderen, alleen daar waar de overlast onevenredig groot is voor het verwijderen van de kabel zullen wij deze laten liggen. Het kan zijn dat er andere kabels nog in de grond liggen op dat stuk, wanneer deze aangepakt worden zullen wij alle nog in de buurt liggende oude kabels verwijderen.

Is er hinder voor de omgeving?

We begrijpen dat hinder vervelend is. Er zijn een aantal locaties waar de nieuwe elektriciteitskabel direct langs bestaande woningen loopt. De bewoners worden hierover geïnformeerd. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor overlast zorgen. Hierbij moet u denken aan geluidsoverlast en geluidshinder. Het kan zijn dat er bouwverkeer door uw straat rijdt of dat er een tijdelijke afsluiting van stroom is. Bij een tijdelijke afsluiting wordt u minimaal 3 dagen van te voren vooraf geïnformeerd via een brief. Hierin leest u meer over de datum, het tijdstip en de duur dat u tijdelijk geen stroom heeft.

Als ik vragen heb, waar kan ik dan terecht?

U kunt de projectmanager per e-mail bereiken: joris.van.berkum@alliander.com.