Maandelijkse tarieven stroom

Download hier de maandelijkse tarieven van de netbeheerderskosten voor uw stroom aansluiting van 2024

Maandelijkse tarieven gas

Download de maandelijkse tarieven van de netbeheerderskosten van uw gasaansluiting voor 2024

Eenmalige tarieven stroom

Download hier de eenmalige tarieven van de netbeheerderskosten voor uw stroom aansluiting zoals:
Nieuwe aansluiting, wijzigen aansluiting, verwijderen aansluiting en overige kosten

Eenmalige tarieven gas

Download hier de eenmalige tarieven van de netbeheerderskosten voor uw stroom aansluiting zoals:
Nieuwe aansluiting, wijzigen aansluiting, verwijderen aansluiting en overige kosten

Veelgestelde vragen

 • Gebruikte eenheden: Stroom - A = Ampère | Gas - m3(n)/h = Normaal kubieke meter gas per uur

  Meerlengte: Bij een gas- en stroomaansluiting brengen we kosten voor meerlengte in rekening als er sprake is van meer dan 25 meter aansluitkabel resp. aansluitleiding. 

  Graafwerkzaamheden: Graaf niet zelf als voorbereiding op onze werkzaamheden. Zelf graven kan gevaarlijk zijn. Bovendien doet het niets met het tarief dat wij hanteren. U krijgt geen korting.

  Stroom: De typen stroomaansluitingen 1x25A, 1x35A en 1x40A vallen in de eerste tariefgroep van het capaciteitstarief 3x25A. Daarom kan soms op de energierekening 3x25A staan. 

  Gas: De tarieven gelden voor een lagedruk-gasnet. Voor aansluitingen op het hogedruk-gasnet kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

 • U betaalt de netbeheerkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier, is voor het gebruik van de stroom en het gas en aan energiebelasting. 

  Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op de lichtknop of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

 • Liander werkt aan het energienet in uw regio. We beheren ruim 40.000 kilometer gasnet en 90.000 kilometer stroomnet. En we zorgen ervoor dat 3 miljoen huishoudens en bedrijven energie kunnen gebruiken. U betaalt hiervoor netbeheerkosten via uw energieleverancier.

  De inkomsten uit de tarieven investeert Liander in het energienet. We onderhouden of vernieuwen de bestaande stroomkabels en gasleidingen in uw regio. Ook breiden we het energienet uit op plekken waar dat nodig is.

  Innovatieve oplossingen
  Daarnaast investeren we in innovatieve oplossingen, om storingen te voorkomen of sneller op te lossen en om het energienet zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. 

  Onze energienetten
  Liander beheert ruim 40.000 kilometer aan gasnetten en 90.000 kilometer aan stroomnetten, die verbonden zijn met uw meterkast. 

  De energienetten van Liander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld met een leveringszekerheid van 99,99 procent.
  Liander doet er alles aan om dat zo te houden. Door de overgang naar een duurzame samenleving nemen de investeringen in met name de stroomnetten de komende jaren fors toe. De verwachting is dan ook dat de tarieven voor netbeheer op de lange termijn gaan stijgen.  

 • De aanvraagdatum is bepalend voor het tarief. Dit betekent dat alle aanvragen die tot en met 31 december 2023 bij ons binnen komen, nog vallen onder de tarieven uit 2023. Alle aanvragen die bij ons vanaf 1 januari 2024 binnen komen, vallen onder de vernieuwde tarieven van 2024.

 • Om energie te kunnen gebruiken wordt gas en stroom via kabels en leidingen naar uw woning getransporteerd. Bij dit transport gaat een deel van de energie verloren. Dat gebeurt ook bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning. Dat noemen we netverliezen. Netbeheerders betalen voor deze netverliezen. Ook voor ons zijn de kosten voor gas en stroom ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen. Andere oorzaken van de tariefstijging zijn:

  • In 2022 en 2023 zijn te lage tarieven voor elektriciteit berekend. Dit wordt deels gecorrigeerd in de tarieven van 2024. 
  • De gestegen inkoopkosten die wij betalen aan landelijk netbeheerder TenneT.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt, bepaalt de toegestane hoogte van de tarieven voor netbeheer.

  Gemiddeld maken de netbeheerkosten op dit moment zo’n 5% uit van uw totale energierekening. De netbeheerkosten bestaan uit:

  • onderhoud van de aansluiting
  • kosten voor het gebruik van het gas- en stroomnetwerk
  • huur van de stroom- en/of gasmeter
 • We verwachten dat de netbeheerkosten de komende jaren nog wel zullen stijgen, maar niet in de mate waarin dat de afgelopen jaren is geweest. De prijzen voor de inkoop van energie lijken te stabiliseren en we verwachten dat de kosten van Tennet de komende jaren minder zullen stijgen. Daarnaast nemen de investeringen door de overgang naar een duurzame samenleving, in met name de stroomnetten, de komende jaren fors toe. De verwachting is dan ook dat de tarieven voor netbeheer ook op de lange termijn gaan stijgen, maar we verwachten dat die stijging minder sterk zal zijn. 

 • Niet iedere kubieke meter gas die door de leidingen via de gasmeter het huis binnenkomt geeft dezelfde hoeveelheid energie. Sommige dagen heeft u meer gas nodig om uw huis te verwarmen dan andere dagen. Toch willen we in Nederland dat iedereen evenveel betaalt voor de energie die je ook echt krijgt. U betaalt niet voor de hoeveelheid gas maar voor de energie die dat gas u oplevert. Daarom werken we in Nederland met het Standaard Jaarverbruik Gas