Nieuwe tarieven 2023 voor consumenten en MKB

Contract en tarieven

Liander werkt aan het energienet in uw regio. We beheren ruim 40.000 kilometer gasnet en 90.000 kilometer elektriciteitsnet. En we zorgen ervoor dat 3 miljoen huishoudens en bedrijven energie kunnen gebruiken. U betaalt hiervoor netwerkkosten via uw energieleverancier.
Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe tarieven.

De kosten voor 2023 gaan stijgen

De kosten voor netbeheer die u via uw energieleverancier aan Liander betaalt, stijgen in 2023 gemiddeld met € 110,- per jaar. Huishoudens betalen daardoor in 2023 gemiddeld € 587,- per jaar totaal aan netbeheerkosten. Wij beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. Maar de verhoging van de tarieven is wel noodzakelijk. Want onze inkoopprijzen voor energie zijn ook enorm gestegen. Daarnaast moeten we blijven investeren in ons huidige energienet en in de energietransitie.

Bekijk uw tarieven

 

Waardoor stijgen de kosten?

De tariefstijgingen hebben meerdere oorzaken:

 • Om energie te kunnen gebruiken wordt gas en elektriciteit via kabels en leidingen naar uw woning getransporteerd. Bij dit transport gaat een deel van de energie verloren. Dat gebeurt ook bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning. Dat noemen we netverliezen. Netbeheerders betalen voor deze netverliezen. Ook voor ons zijn de kosten voor gas en stroom ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen.
 • Van 1 juli 2022 tot 31 dec 2022 betaalden we 9% btw over de energiekosten. Het kabinet heeft bepaald dat het btw-percentage per 1 januari 2023 weer terug gaat naar 21%.
 • De inflatie van 12%.
 • De gestegen inkoopkosten die wij betalen aan landelijk netbeheerder TenneT.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt, bepaalt de toegestane hoogte van de tarieven voor netbeheer.

 

Netbeheerkosten en het energieplafond

Het kabinet heeft bepaald dat er in 2023 een prijsplafond geldt op energie voor huishoudens en ander kleingebruikers. Dit betekent dat voor het basisgebruik van gas en stroom een maximale prijs is bepaald. Deze maatregel moet verlichting bieden voor de gestegen energierekening. De tarieven van Liander vallen niet onder het prijsplafond. Maar in de maatregel wordt wel rekening gehouden met de hoogte van de netbeheerkosten. 

De energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals: energieprijs, nettarieven, btw, energiebelasting, etc. Voor het prijsplafond heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een acceptabele hoogte voor de totale rekening bedacht. Hierdoor blijven de verwachte totale kosten onder een bepaald niveau. Door rekening te houden met de totale energierekening, wordt dus óók rekening gehouden met de netbeheerkosten.

Heeft u vragen over uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Of klik hier voor de meestgestelde vragen over het energieplafond.

 

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten?

We beheren het energienet van vandaag én morgen in uw regio en zorgen dat het werkt.

Kosten netbeheer op factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. 

Periodieke en eenmalige tarieven 2023

   • De periodieke kosten betaalt u via uw energieleverancier. De totale periodieke netwerkkosten (capaciteitstarief) bestaan uit de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst (per meetpunt).

    Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw
    1-fase: 1x10A € 105,25
    1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A € 346,39
    3-fase: 3x25A € 346,39
    3-fase: 3x35A € 1.459,03
    3-fase: 3x50A € 2.148,01
    3-fase: 3x63A € 2.843,78
    3-fase: 3x80A € 3.532,75

    Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor consumenten per 1 januari 2023

     

   • Voor een nieuwe definitieve elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

    Capaciteit van de aansluiting Tarief incl. btw
    1-fase: 1x10A1 € 980,10
    3-fase: 3x25A € 980,10
    3-fase: 3x35A en 3x50A € 1.324,95
    3-fase: 3x63A en 3x80A € 1.551,22

     

    1. De 1x10A-aansluiting is veelal voor objecten in de openbare ruimte, zoals straatmeubilair, abri's, informatieborden etc.

    Aanvullende voorwaarden

   • Een bouwaansluiting is tijdelijk. Na de verbouwing vraagt u via www.mijnaansluiting.nl de definitieve aansluiting aan. In de opdrachtbevestiging ziet u het bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting.

    Capaciteit bouwaansluiting Tarief incl. btw
    3-fase: 3x25A € 980,10
    3-fase: 3x35A en 3x50A € 1.324,95
    3-fase: 3x63A en 3x80A € 1.551,22
   • Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar. Naast de kosten voor de tijdelijke aansluiting, betaalt u voor het verwijderen van de tijdelijke aansluiting

    Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw
    3-fase: tot en met 3x25A € 980,10
    3-fase: 3x35A en 3x50A € 1.324,95
    3-fase: 3x63A en 3x80A € 1.551,22

    Aanvullende voorwaarden

    Brochure

   • Verzwaren excl. aansluitkabel en kast

    Uw (binnen) installatie moet geschikt te zijn voor de onderstaande wijzigingen, als dit niet het geval is kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Om te beoordelen of uw binnen installatie geschikt is vragen wij u contact op te nemen met een erkend installateur. Liander kan over de binnen installatie geen uitspraken doen.
    Als de aansluitkabel niet geschikt is voor het transporteren van het aangevraagde vermogen dan moeten we deze vervangen. In dat geval hanteren wij een hoger tarief (afhankelijk van de gewenste aansluitwaarde).

    Soort verzwaring Tarief incl. btw
    1-fase: u heeft 1x10A - u wilt 1x35A* € 278,64
    1-fase: u heeft 1x20A/1x25A - u wilt 1x35A/1x40A** gratis
    3-fase: u heeft 3x25A - u wilt 3x35A* (of zwaarder t/m 3x80A*) € 278,64
    1-fase naar 3-fase: u heeft 1x10A/1x20A/1x25A/1x35A - u wilt 3x25A* (of zwaarder t/m 3x80A*) € 334,58

    *  De hoofdzekering wordt verzwaard. Indien dit smeltzekeringen zijn worden deze vervangen door smeltzekeringen en als het een automaat is wordt deze vervangen door een automaat.

    ** Heeft u nu een smeltzekering 20A/25A dan vervangen wij die door een smeltzekering van 35A. Wanneer u nu een hoofdautomaat van 25A heeft, dan vervangen we die door een automaat van 40A.

    Aanvullende voorwaarden

   • Verlichten

    Soort verlichting Tarief incl. btw
    Verlichten binnen 1-fase (alle capaciteiten) € 278,64
    Verlichten binnen 3-fase (alle capaciteiten) € 278,64
    Verlichten van 3-fase naar 1-fase (alle capaciteiten) € 334,58
   • Soort verplaatsing Tarief incl. btw
    Bestaande aansluiting binnen meterkast € 669,54
    Bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast € 1.307,76
    Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) € 1.307,76

    Het tarief is inclusief eventueel verzwaren van de aansluiting als dit via aanpassing van de zekering/automaat mogelijk is. Als we hiervoor ook de meter en/of de aansluitkabel moeten vervangen, dan brengen we extra kosten in rekening.

    Dit tarief is exclusief eventuele meerlengte. Meer informatie over meerlengte vindt u onder Overige diensten.   

   • Vervangen hoofdzekering* Tarief incl. btw
    Smelt vervangen door automaat** € 561,03
    Aanvullend tarief voor het vervangen van de smeltzekering door automaat bij een verzwaring/verlichting*** € 282,39

    * De getoonde tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie. Echter in sommige gevallen is het niet mogelijk de vervanging uit te voeren. Liander behoudt zich het recht voor om de wijziging van smeltzekering naar automaat niet uit te voeren. Wij nemen in dit geval contact met u op. 

    ** Alleen de hoofdzekering wordt vervangen door een automaat. De waarde van de hoofdzekering blijft gelijk (m.u.v. 1x35A naar 1x40A en bij 3x35A naar 3x40A).

    *** Aanvullend tarief komt bovenop het tarief van de verzwaring waarbij u tevens de smeltzekering wilt laten vervangen door een automaat (Let op!! Bij verzwaren van 1x20A/25A naar 1x35A en aanpassen naar automaat, geldt het tarief van "smeltzekering vervangen door automaat").
     

   • De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel in de grond.

    Soort verwijdering Tarief incl. btw
    Aansluiting laagbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 1066,05
    Aansluiting hoogbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 328,87
    Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) € 121,00

    Aanvullende voorwaarden

   • Er zijn kosten verbonden aan het verhelpen van storingen aan de hoofdbeveiliging:

    Storingen aan de hoofdbeveiliging

    Omschrijving Tarief incl. btw (Werkdagen 08.00-20.00) Tarief incl. btw (Werkdagen 20.00-08.00, zaterdagen en zon- en feestdagen)
    Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A € 0,00 € 0,00
    Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A € 94,84 € 128,80
    Storingsmelding binneninstallatie € 94,84 € 128,80

    Herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief incl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking € 66,79
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude Op aanvraag

   • Bij een metercontrole onderzoeken we op uw verzoek of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Als blijkt dat de meter goed meet, dan brengen we de kosten voor de metercontrole bij u in rekening. 

    Soort controle Tarief incl. btw
    Interne controle* € 100,00
    Externe controle** € 839,86

    *De meter controleren we op het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd). 
    ** Een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland controleert de meter.  

   • De werkzaamheden bestaan uit het omwisselen van een traditionele meter voor een slimme meter 

    Omschrijving Tarief incl. btw
    Alleen de elektriciteitsmeter € 67,76
    De elektriciteits- en gasmeter samen € 72,60

     

    Als u dubbeltarief wilt, dan kunt u dit aanvragen bij uw energieleverancier na de plaatsing van de slimme meter.

   • Omschrijving Tarief incl. btw
    Afsluiten inpandig € 256,93
    Heraansluiten inpandig € 256,93

     

    Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

    Afsluiten en heraansluiten elektriciteit

     
   • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

    Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw
    3-fase: 3x25 A € 980,10
    3-fase: 3x35 en 3x50A € 1.324,95
    3-fase: 3x63 A en 3x80A € 1.551,22
   • De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting staan hier per jaar weergegeven, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn weergegeven.

    Capaciteit aansluiting Tarief per jaar incl. btw
    3-fase: 3x25A € 70,80
    3-fase: 3x35A, 3x50A € 81,09
    3-fase: 3x63 A, 3x80A € 87,89
   • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. 

     

    Capaciteit aansluiting Tarief per meter incl. btw
    3-fase: tot en met 3x25A € 35,82
    3-fase: 3x35A en 3x50A € 45,13
    3-fase: 3x63A en 3x80A € 46,83
   • Voor het toevoegen of verwijderen van extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) geldt per meetpunt het volgende tarief.

    Per meetpunt Tarief incl. btw
    Toevoegen of verwijderen € 263,22

    Let op: is uw aansluiting nog voorzien van een smeltveiligheid? Dan moet Liander deze voor de veiligheid ombouwen naar een automaat. Deze kosten komen voor uw rekening. Ook betaalt u maandelijks netbeheerderskosten per extra meetpunt. Bekijk de tarieven voor extra meetpunten op onderstaand PDF.

    Tarieven voor MLOEA per 1-1-2023

    • De periodieke kosten betaalt u via uw energieleverancier. De totale periodieke netwerkkosten (capaciteitstarief) bestaan uit de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst.
    • Bij een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 10 m3/h hangen de netwerkkosten af van uw persoonlijk standaard jaarverbruik (SJV). 
    Capaciteit van de aansluiting Per jaar incl. btw
    Onbemeten € 140,44
    G4/G6: Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* minder dan 500 Nm3/jaar € 169,95
    G4/G6: Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* 500 t/m 4000 m3/jaar € 240,17
    G4/G6: Tot en met 10 m3/h - Standaard Jaarverbruik* meer dan 4000 m3/jaar € 380,61
    G10: Van 10 m3/h tot en met 16 m3/h € 657,26
    G16: Meer dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h € 938,15
    G25: Meer dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h € 1.597,71

    * Het standaard jaarverbruik is het verwachte verbruik van gas op een aansluiting in een standaardjaar. Een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden.

    Aansluit- en transporttarieven gas voor consumenten per 1 januari 2023

   • Er is geen aansluitplicht voor vaste- en tijdelijke aansluitingen in gebieden:

    • Waar warmtenet aanwezig is.
    • Waar warmtenet aangelegd gaat worden, of
    • Waarin Liander niet op economische voorwaarden een gastransportnet kan realiseren, onderhouden of in werking kan hebben

     

    Gasmeter Capaciteit m3/h Tarief incl. btw
    G4 Max. 6 (max. 55 kW) € 1.159,18
    G6 Max. 10 (max. 93 kW) € 1.159,18
    G10 Vanaf 10 t/m 16 (max. 148 kW) € 2.211,88
    G16 Vanaf 16 t/m 25 (max. 230 kW) € 2.211,88
    G25 Vanaf 25 t/m 40 (max. 370 kW) € 3.271,84

    Aanvullende voorwaarden

   • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting voor objecten die tijdelijk gas geleverd moeten krijgen en waar geen permanente aansluiting nodig is.

     

    Type Gasmeter Grootte aansluiting Tarief incl. btw
    G4 - G6 Max. 10 m3/h € 1.159,18
    G10 groter dan 10 t/m 16 m3/h € 2.211,88
    G16 groter dan 16 t/m 25 m3/h € 2.211,88
    G25 groter dan 25 t/m 40 m3/h € 3.271,84
    Groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 m3/h Op aanvraag

    Aanvullende voorwaarden

    Brochure

   • Verzwaren excl. aanpassing aansluitleiding

    Type verzwaring Capaciteit aansluiting Tarief incl. btw*
    U heeft G4 - U wilt G6 max. 10 m3/h € 269,75
    U heeft G4/G6 - U wilt G10 max. 16 m3/h € 935,10
    U heeft G4/G6 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 935,10
    U heeft G10 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 269,75
    U heeft G4/G6/G10/G16 - U wilt G25 max. 40 m3/h Op aanvraag
    U wilt verzwaren naar groter dan G25 meer dan 40 m3/h Op aanvraag

    *   Dit tarief is excl. eventuele meerlengte. Meer informatie hierover vindt u onder Overige diensten.

     

    Verzwaren incl. aanpassing aansluitleiding

    Type verzwaring Capaciteit aansluiting m3/h Tarief incl. btw*
    U heeft G4 - U wilt G6 max. 10 m3/h € 1.533,26
    U heeft G4/G6 - U wilt G10 max. 16 m3/h € 1.877,68
    U heeft G4/G6 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 1.877,68
    U heeft G10 - U wilt G16 max. 25 m3/h € 1.877,68
    U heeft G4/G6/G10/G16 - U wilt G25 max. 40 m3/h € 2.069,06
    U wilt verzwaren naar groter dan G25 meer dan 40 m3/h Op aanvraag

    *   Dit tarief is excl. eventuele meerlengte. Meer informatie hierover vindt u onder Overige diensten

    Aanvullende voorwaarden

   • Verlichten excl. aanpassing aansluitleiding

           
    Soort verlichting Tarief incl. btw
    Van G6 naar G4 € 269,75
    Van G16 naar G10 € 269,75
    Van G16/G10 naar G4/G6 € 817,29
    G25 naar G4/G6/G10/G16 € 817,29

    Verlichten incl. aanpassing aansluitleiding

        
    Soort verlichting Tarief incl. btw
    G25 naar G4/G6 € 1.533,26
    G25 naar G10/G16 incl. aanpassing aansluitleiding € 1.775,14
   • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting op het lagedruknet met een grootte van G4 tot maximaal G25. Eventueel in combinatie met verzwaren of verlichten van de aansluiting. 

    Alleen verplaatsen

     
    Soort verplaatsing Tarief incl. btw
    Bestaande aansluiting binnen de bestaande meterkast € 776,02
    Bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast (max. 25m) € 1.533,26
    Bestaande aansluiting op perceel klant (max. 25m) € 1.507,42

    Verplaatsen en verzwaren

    Soort verzwaring Tarief incl. btw
    Van G4 naar G6 € 1.533,26
    Van G4/G6 naar G10/G16 € 2.098,12
    Van G4/G6/G10/G16 naar G25 € 2.009,80
    Situatie > G25 Op aanvraag

    Verplaatsen en verlichten

     
    Soort verlichting Tarief incl. btw*
    Van G25/G16/G10/G6 naar G4/G6 € 1.533,26
    Van G25/G16 naar G10/G16 € 2.009,80

    *   Dit tarief is excl. eventuele meerlengte. Meer informatie hierover vindt u onder Overige diensten.

     

   • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de leiding in de grond.

    *Vanaf 1 maart 2021 worden voor het definitief verwijderen van de gasaansluiting (op verzoek van de klant) tijdelijk geen kosten in rekening gebracht. 

     

    Soort verwijdering Tarief incl. btw
    Verwijderen laagbouw t/m G25 (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 1.053,11*
    Verwijderen hoogbouw t/m G25 (uitvoering na meer dan 10 werkdagen) € 375,28 *
    Toeslag bij versneld verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) € 121,00
    Al (deels) verwijderd, eventuele schade op aanvraag

    Aanvullende voorwaarden

   • Storing op Omschrijving Tarief incl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 € 94,84
    Werkdagen 20.00-08.00 uur, zaterdagen zondagen en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 € 128,80

    Herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief incl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking € 66,79
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude Op aanvraag

    1. Liander is niet verantwoordelijk voor de binneninstallatie. Hiervoor kunt u advies inwinnen bij een erkend installateur. We brengen geen kosten in rekening als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding. Voor overige meldingen betreffende de binneninstallatie brengen we voorrijkosten in rekening.

    Storing en herstel 2023

   • Omschrijving Tarief incl. btw
    Afsluiten inpandig: via vergrendeling gaskraan/meterbeugel € 246,31
    Heraansluiten inpandig: inbedrijfname inclusief ontluchting inpandig € 246,31

     

    Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

    Afsluiten en heraansluiten gas

   • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze langer dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

    Type gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter incl. btw
    G4 - G6 max. 10 Nm3/h € 45,98
    G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h € 53,85

    Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding

    • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
    • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies kunnen wij extra kosten in rekening brengen.
   • Bij een metercontrole onderzoeken we of uw gasmeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten voor Liander. Als je meter wel juist meet, dan brengen we de kosten bij u in rekening op basis van onderstaande tarieven:

    Soort controle Tarief incl. btw
    Interne controle * € 100,00
    Externe controle ** t/m G16 € 827,42
    Externe controle 2 G25 € 854,90

    * De meter controleren we op het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd).  ** Een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland controleert de meter.

   • De werkzaamheden bestaan uit het omwisselen van een traditionele meter voor een slimme meter. De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

    Omschrijving Tarief incl. btw
    Alleen de gasmeter € 67,76
    De gas- en elektriciteitsmeter samen € 72,60

    Na plaatsing van de nieuwe meter kunt u als u dubbeltarief wilt, deze aanvragen bij uw energieleverancier.

Meer tarievenoverzichten