Standaard jaarverbruik gas

Standaard jaarverbruik gas

Niet iedere kubieke meter gas die door de leidingen via de gasmeter het huis binnenkomt geeft dezelfde hoeveelheid energie. Sommige dagen heeft u meer gas nodig om uw huis te verwarmen dan andere dagen. Toch willen we in Nederland dat iedereen evenveel betaalt voor de energie die je ook echt krijgt. U betaalt niet voor de hoeveelheid gas maar voor de energie die dat gas u oplevert. Daarom werken we in Nederland met het Standaard Jaarverbruik Gas. 

Er komt niet altijd evenveel gas uit de leiding

  • Gas is vloeibaar, net als water. Maar het verschil met water is dat gas veel sneller op temperatuur reageert. Gas kan door een verschil in temperatuur krimpen of uitzetten. Als gas krimpt past er meer gas door de leiding. Zet gas uit, dan past er in dezelfde tijd veel minder gas door de leiding. 
  • Daarnaast kan er een verschil in druk zijn. Ook weer net als water. Zit u in een laag gelegen gebied, dan is de gasdruk in uw leiding hoger dan in een hoog gelegen gebied. Het verschilt daarom ook nog per locatie hoeveel gas er ook echt uit de leiding komt. 

Het gas kan verschillen in Energiewaarde

  • Niet al het gas dat uit de leiding komt levert even veel energie. Hoeveel energie u uit een kubieke meter kan halen noemen we de calorische waarde

Gas wordt niet opgewekt maar ingekocht

  • Voordat het gas de leiding in gaat wordt het ingekocht en opgeslagen. Hoeveel gas er nodig is, is vooraf berekend voor iedereen in Nederland. Daarom moet er een goede inschatting zijn van wat er nodig is per jaar.
  • Op basis van de inschatting per jaar wordt de inkoop-, opslag- en transportprijs van gas vastgesteld. Uw energieleverancier gebruikt deze inschatting om het gas mee in te kopen en de voorschotten te bepalen om veel bijbetalen te voorkomen.

 

Berekening Standaard Jaarverbruik Gas

Bij een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 10 m3/h hangen de netwerkkosten af van uw persoonlijk standaard jaarverbruik (SJV). De volgende factoren spelen mee in de berekening van de kosten.

  • De temperatuur.
  • De calorische waarde van het gas.
  • Of u hoog of laaggelegen woont.
  • De inkoop, opslag en transportprijzen. 

Veelgestelde vragen