Uitbreiding stroomnet Ermelo-West

Om vandaag en in de toekomst betrouwbaar energie te kunnen blijven gebruiken, breiden we de komende tijd het stroomnet van deze buurt uit.  Daarvoor plaatsen we extra elektriciteitsruimtes en leggen we nieuwe kabels.

Wat gaan we doen?

We plaatsen 14 nieuwe en vervangen 4 bestaande elektriciteitsruimtes. Bij een deel van de woningen vervangen we verouderde huisaansluitingen. Dat zijn de kabels tussen het stroomnet en de meterkast van uw woning. 

Tijdens de werkzaamheden verdelen we het werkgebied in verschillende delen die we achter elkaar aanpakken. Zo blijft de buurt zo goed mogelijk bereikbaar. Een onderaannemer van Liander voert deze werkzaamheden uit. In Ermelo-West is dit Van Gelder.

Planning

Voorlopige planning
Wat gaat Liander doen?
Laatste kwartaal 2024

We starten met het vernieuwen van het stroomnet. De onderstaande werkzaamheden voeren wij uit. 

  • We plaatsen meerdere nieuwe elektriciteitsruimtes
  • We leggen extra kabels en vernieuwen verouderde kabels
  • Daarna sluiten we de woningen aan op de nieuwe kabels, u krijgt hier een paar dagen van tevoren bericht over

Meer weten?


Heeft u vragen over de voorbereiding of de planning?

Heeft u andere vragen over de buurtaanpak? Neem dan gerust contact op met onze omgevingsmanager via buurtaanpak@alliander.com