Energie verdient aandacht, ook in Amsterdam

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam groeit snel. Daarom investeren we de komende jaren aan het uitbreiden en verzwaren van het energienet. We werken hard aan (tijdelijke) oplossingen voor bedrijven én consumenten in de regio. Ook Gemeente Amsterdam zit niet stil.
Amsterdam centraal station bij schemerlicht. De straatlantaarns zijn aan.

Gemeente Amsterdam is zelf ook volop bezig met de elektriciteitsvoorziening in de gemeente. Bekijk hier de huidige stand van zaken en de manier waarop congestie de komende jaren in Amsterdam wordt aangepakt.

Daarnaast heeft gemeente Amsterdam een eigen informatiepagina voor een toekomstbestendig elektriciteitsnet. 

Grootschalige uitbreidingen in Amsterdam

We verbruiken steeds meer stroom. Daarom moet het netwerk nu groter en sterker worden gemaakt. Lees meer over onze werkzaamheden in heel Noord-Holland.

Verder breiden we ons netwerk uit door onder andere het vernieuwen en uitbreiden van elektriciteitsstations. Het stroomnet uitbreiden is een grote opgave: er worden 30 elektriciteitsstations nieuw gebouwd en 13 elektriciteitsstations worden vernieuwd of uitgebreid. Bekijk hieronder de lopende projecten. 

Elektriciteitsstations Amsterdam in ontwikkeling