Zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties, bijvoorbeeld voor het vervangen van de groepenkast of de hoofdschakelaar.

Zegelrecht

Verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht op de meetinrichting mogen niet worden geschonden of verbroken tenzij de netbeheerder uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling.

Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen t/m 3 x 80 ampère. Als u zegelrecht heeft, mag u:

  • Een door de netbeheerder verzegelde aansluiting openen en opnieuw verzegelen.
  • Het verzegelde (meter) klemmendeksel openen en opnieuw verzegelen t.b.v. het vervangen van bedrading van de afgaande kant van de meter naar de groepenkast van de klant.
  • De hoofdzekering aansluitkast openen en opnieuw verzegelen t.b.v. verwijderen van een zekering tijdens werkzaamheden om spanningsloos te kunnen werken. 
  • Voor meetdoeleinden nieuwe of gewijzigde Elektrische installaties onder spanning zetten.

Let op! Het zegelrecht is niet bedoeld voor het vervangen van een hoofdzekering n.a.v. een storing in de installatie. 
Let op! Het is de installateur niet toegestaan om de aansluiting te verzwaren/verlichten of aan te passen.
Let op! Uitgesloten van deze regeling zijn flatkasten die onderdeel zijn van de infrastructuur van Liander, waarop meerdere individuele huisinstallaties aangesloten zijn.

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door Liander goedgekeurde zegels gebruiken. In de bevestigingsbrief van uw zegelrecht staat waar u die kunt aanschaffen.

Zegelrecht aanvragen

Het zegelrecht is bestemd voor erkende installateurs. Voor een aanvraag heeft u daarom een bewijs van certificering nodig. U kunt het bewijs van certificering samen met uw aanvraag naar ons toesturen.

Heeft u een bewijs van certificering niet digitaal? Stuur dan uw aanvraag met kopie van uw certificering naar:

Liander N.V.
T.a.v. Zegelrecht Administratie
PBC: U420
Antwoordnummer 4534
6920 ZX Duiven

Let op! Wij zijn afhankelijk van Post.NL wanneer de post bij ons aankomt. Het kan daarom langer duren voordat uw aanvraag wordt opgepakt.

E-Bladen

Als installateur moet u werken volgens de laatste montage-/werk-/bedieningsinstructies van Alliander. Voor veelvoorkomende situaties hebben we E-bladen voor u uitgewerkt. Daarin staat hoe wij verwachten dat u in deze situaties handelt. Leest u deze documentatie goed door voordat u aan het werk gaat?

Meer weten?