Aanvraagformulier pimp een elektriciteitshuisje

Heeft u een idee voor een aanpassing en heeft u dit idee besproken met uw gemeente? Super! Dan kunt u nu het aanvraagformulier invullen. Zorg dat u het volgende bij de hand heeft:
- Foto’s van het elektriciteitshuisje;
- Locatie van het elektriciteitshuisje;
- Een document waaruit blijkt dat u uw ontwerp met de gemeente besproken hebt.

Uw gegevens

Beschrijving elektriciteitshuisje

Geef per object aan waar het staat. Deze locatie kan bestaan uit coördinaten of een adres in de buurt van het elektriciteitshuisje. Upload voor elk object minimaal 2 foto's. Zorg dat elke foto van een andere kant is gemaakt.

Let op! Bestanden groter dan 3MB kunt u niet uploaden. Het totaal van al uw bestanden mag niet groter zijn dan 32MB.

Nabij gelegen adres

Ontwerp

Wij willen graag weten waar op het elektriciteitshuisje u de versiering aan wilt brengen. U kunt dit omschrijven of een foto uploaden waaruit dit blijkt. Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van het elektriciteitshuisje met een pijl naar de zijde waar het om gaat.

Denk bij deze vraag bijvoorbeeld aan schilderen of graffiti spuiten.

Toestemming gemeente

Wij vragen u een bewijs te uploaden van het contact met uw gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een brief zijn die door de verantwoordelijke van de gemeente is ondertekend, of een screenshot van een email.