Realisatie nieuw station in Zoeterwoude

Nieuw station en extra kabels in Zoeterwoude

Nieuw station en extra kabelverbindingen in Zoeterwoude

Op het terrein van Heineken (Burgemeester Smeetsweg 1 in Zoeterwoude) bouwt Liander een nieuw elektriciteitsstation. Op deze manier kunnen we de toenemende vraag naar energie van Heineken en andere bedrijven aan. Ook worden er vanuit dit station nieuwe kabelverbindingen gelegd om toekomstige klanten en nieuwe woningen aan te kunnen sluiten en dat er duurzame energie teruggeleverd kan worden. 

Wat gaan we doen?

In totaal maken we 8 ondergrondse boringen met 30 nieuwe kabelverbindingen in een totale lengte van 7,4 km. Voor de aansluiting van de nieuwe verbindingen op het bestaande elektriciteitsnet graven we in en naast het fietspad aan de Hoge Rijndijk. We zorgen voor duidelijke afzettingen en met bewegwijzering geven we tijdelijke verkeersroutes aan. Dit gaat op sommige punten overlast geven, maar we proberen dit voor u als omliggend bedrijf en/of omwonende zoveel mogelijk te beperken.
Aannemer Visser & Smit Hanab voert de werkzaamheden voor ons uit.

 

Planning Wat gaat Liander doen?
10 september 2023 - 22 december 2023 

Fase 1: 8 gestuurde boringen. Zie oranje lijnen op kaart. 

januari 2023 - oktober 2024

Fase 2: Aanleg en aansluiting nieuwe kabelverbindingen (rode en blauwe lijnen): De verbindingen worden door de eerder aangelegde ondergrondse mantelbuizen getrokken. In deze periode vinden de werkzaamheden afwisselend op het Heineken terrein en aan de Hoge Rijndijk plaats.

oktober 2024 - december 2024

Fase 3: verwijderen van oude kabels.

 

Vragen?

Vragen over het project kunt u stellen aan Klára Kesslerová via 06 - 48 51 64 23 en/of klara.kesslerova@alliander.com  

Veelgestelde vragen

  • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.
    Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

    Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.