Verbruik zonder contract

Verbruik zonder contract

Als u energie gebruikt moet u aangemeld zijn bij een energieleverancier. De energieleverancier levert de energie en wij als netbeheerder beheren en onderhouden het net waardoor de energie geleverd kan worden. U betaalt aan de energieleverancier de kosten van het verbruik van de energie en de kosten voor het gebruik van het net. Heeft u een rekening van ons ontvangen? Dan heeft u in een bepaalde periode energie verbruikt zonder een contract met een energieleverancier. Deze kosten hebben wij niet bij u in rekening kunnen brengen via de energieleverancier.

Wat is verbruik zonder contract

U moet aangemeld zijn bij een energieleverancier als u gebruik maakt van gas en/of stroom. Uw energieleverancier brengt het verbruik bij u in rekening. Soms wordt er energie verbruikt zonder contract met een energieleverancier. Er ontstaat dan een verschil in meterstanden. De meterstanden van de vorige bewoner (afmelding) zijn lager dan de meterstanden van de nieuwe bewoner (aanmelding). Dit verschil brengen wij als netbeheerder nog in rekening.   

Ik ben niet verantwoordelijk, wat kan ik doen?

Bent u niet verantwoordelijk voor het verbruik zonder contract? Vul dan dit webformulier in en stuur dit samen met een bewijs waaruit dit blijkt, zoals bijvoorbeeld uw inspectie- of opleverrapport met de dag van sleuteloverdracht en uw meterstanden. Stuur deze gegevens binnen 14 dagen naar ons op. We onderzoeken uw documenten en verhalen de kosten op de verantwoordelijke voor het verbruik zonder contract.

 

Veelgestelde vragen

  • Elke aansluiting (in Nederland) moet aangemeld zijn bij een energieleverancier. U betaalt dan voor het vastrecht en het verbruik. U ontvangt een rekening als u geen contract met een energieleverancier had en er geen vastrecht en/of verbruik in rekening zijn gebracht. Heeft u een factuur ontvangen? Dan was er in een bepaalde periode geen contract met een energieleverancier. We brengen dan eenmalig de kosten in rekening.

  • Liander is uw netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoenen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.

  • Kijk op uw jaarafrekening van uw energieleverancier wanneer uw contract is ingegaan. Komt dit niet overeen met de aanmelddatum in onze brief? Of kloppen de meterstanden niet? Stuur dan uw jaarafrekening van uw energieleverancier naar vzc.contractloos@liander.nl.

  • Aan de energieleverancier betaalt u elke maand een voorschot. In de winter gebruikt u vaak meer gas dan in de zomer. U betaalt wel elke maand hetzelfde bedrag aan de energieleverancier.  Dat bedrag is niet altijd genoeg voor wat u in de winter verbruikt. Daarom betaalt u in de zomer hetzelfde maandbedrag. Zo betaalt u het verbruik uitgespreid over 12 maanden. Wij factureren het daadwerkelijke verbruik in die periode. Het bedrag in de winter kan daarom hoger zijn dan uw maandbedrag aan de energieleverancier.

  • Ons betalingskenmerk heeft 12 cijfers. Een aantal banken accepteren dat niet. Zet voor ons betalingskenmerk vier nullen. Lukt dat niet? Zet dan het klantnummer in het omschrijvingsveld.

  • We ontvangen graag een inspectie- of opleverrapport met de datum van sleuteloverdracht en de meterstanden. We onderzoeken uw bewijs en verhalen de kosten op de verantwoordelijke voor het verbruik zonder contract.

  • Drie maanden na de start van uw contract met de energieleverancier zijn de meterstanden definitief vastgesteld. We informeren daarna de huidige contractant over het verbruik zonder contract en de aankomende factuur. Bent u niet verantwoordelijk? Stuur uw oplever- of inspectierapport met de datum van sleuteloverdracht en de meterstanden naar vzc.contractloos@liander.nl. We onderzoeken uw documenten en verhalen de kosten op de verantwoordelijke voor het verbruik zonder contract.

  • Het kan gebeuren dat u niet verantwoordelijk bent voor het verbruik zonder contract. We ontvangen dan graag uw inspectie- of opleveringsrapport met de datum van sleuteloverdracht en de meterstanden. Vul dan dit webformulier in en stuur dit samen met het bewijs waaruit dit blijkt, zoals bijvoorbeeld uw inspectie- of opleverrapport met de dag van sleuteloverdracht en uw meterstanden. Stuur deze gegevens binnen 14 dagen naar ons op. We onderzoeken uw documenten en verhalen de kosten op de verantwoordelijke voor het verbruik zonder contract.

  • U heeft een contract met een energieleverancier nodig als u gebruik wilt maken van gas en/of stroom. Uw energieleverancier brengt het verbruik bij u in rekening. Soms heeft u energie verbruikt zonder contract met een energieleverancier. Er ontstaat dan een verschil in de meterstanden. De meterstanden van de vorige bewoner  (afmelding) zijn lager dan de meterstanden van de nieuwe bewoner (aanmelding).  Dit verschil brengen wij als netbeheerder nog bij u in rekening.