Elektriciteitsstation Uilenburg Amsterdam

Elektriciteitsstation Uilenburg Amsterdam

De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in Amsterdam energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen (de energietransitie). We gebruiken steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken, overgang naar gasloze woningen enz. Hierdoor is in grote delen van de stad de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Daarom gaat Liander elektriciteitsstation Uilenburg, aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 27, helemaal vernieuwen.

Wat gaat er gebeuren?

In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam 3 tot 4,5 keer hoger dan nu, zo bleek uit een scenariostudie van TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam (Themastudies Elektriciteit Amsterdam). Elektriciteitsstation Uilenburg is een belangrijk knooppunt voor het oostelijke deel van de historische binnenstad. Om de benodigde elektriciteit in het centrum van Amsterdam voor de toekomst te kunnen garanderen moet Liander elektriciteitsstation Uilenburg helemaal vernieuwen. De uitbreiding van het elektriciteitsstation is dan ook zeer urgent.

In dit station staan transformatoren die elektriciteit van hoge spanning omzetten naar lage spanning, zodat de elektriciteit bruikbaar is voor woningen en bedrijven. Het bestaande gebouw van het station is niet geschikt voor de nieuwe onderdelen en installaties. Het kan ook niet aangepast worden. Het station zal daarom gesloopt en opnieuw opgebouwd worden. Tijdens dit proces kan het station geen elektriciteit leveren. Daarom zal een tijdelijk station gebouwd worden, die de tijdelijke levering van elektriciteit overneemt. Op het huidige perceel is geen ruimte voor dit tijdelijke station. In overleg met de gemeente Amsterdam mag Liander het tijdelijke station op het naastgelegen terrein bouwen. Het hele project neemt ongeveer 5 jaar in beslag. Dit is de bouw van het tijdelijke station, het slopen en bouwen van een nieuw onderstation en het weer verwijderen van het tijdelijke station.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
2022

Uitwerken van het ontwerp en verkrijgen van alle benodigde vergunningen voor het tijdelijke station.

2023 

Start bouw tijdelijk station, inclusief verleggen van kabelverbindingen.

Eind 2023

Tijdelijke station klaar.

2024

Sloop huidig onderstation Uilenburg en start bouw nieuw onderstation Uilenburg.

2025

Start bouw nieuw onderstation.

2026

Bouwen en inrichten van het nieuwe onderstation, inclusief leggen van kabelverbindingen.

Eind 2027

Nieuwe toekomstbestendige onderstation Uilenburg in bedrijf en tijdelijke station verwijderd. 

Door nieuwe transformatoren en installaties te plaatsen krijgt het elektriciteitsstation direct meer kracht. Het onderstaande plaatje laat zien aan welk gebied station Uilenburg elektriciteit levert.


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Tijdelijke situatie 

Het tijdelijk station bestaat uit twee E-houses (een soort grote mobiele stekkerdozen) en vier transformatoren (deze zetten hoge spanning om naar een lagere spanning). Vanwege de minimale ruimte worden de E-houses op een constructie in de gracht, boven het water, geplaatst. De gracht blijft toegankelijk voor boten. De transformatoren staan op het land. De transformatoren zijn ingesloten met vier wanden met een dak. Van en naar deze installaties lopen elektriciteitskabels de straat in. 

Op dit moment bereiden we het project voor. Qirion - die energienetten ontwerpt, bouwt en onderhoudt - maakt in opdracht van Liander een technisch ontwerp. In de loop van dit jaar vragen we alle benodigde vergunningen voor het tijdelijke station aan. We verwachten begin 2023 te starten met de bouw. Deze werkzaamheden, inclusief het leggen van kabelverbindingen, zullen ongeveer een jaar duren. Hierna volgt de sloop van het bestaande gebouw en de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation.


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuw elektriciteitsstation

Voor het ontwerp van het nieuwe elektriciteitsstation zijn we in gesprek met gemeente Amsterdam. Liander heeft een aantal technische eisen voor het gebouw en de gemeente onderzoekt hoe het gebouw het beste past bij de uitstraling van de Nieuwe Uilenburgerstraat. De gebouwen worden zo compact mogelijk ontworpen. De grootte van het station wordt bepaald door de functie die het station in het elektriciteitsnet heeft. Daarnaast moet het aan technische eisen en veiligheidseisen voldoen. Vergeleken met het bestaande gebouw wordt het nieuwe onderstation qua oppervlakte kleiner. Qua hoogte verwachten we dat het nieuwe gebouw hetzelfde blijft. Na de zomer van 2022 gaan we het technisch ontwerp verder uitwerken en worden de exacte afmetingen bekend. In de afbeelding is een schets opgenomen van het nieuwe gebouw.

Ontwikkelingen in Amsterdam

Uijlenburg staat niet op zichzelf. In Amsterdam gebeurt veel op het gebied van de energietransitie. Benieuwd? Houd de pagina Regio Amsterdam in de gaten.

 

Veelgestelde vragen

 • Vanwege de energietransitie schakelen steeds meer mensen en bedrijven over op elektriciteit. Neem bijvoorbeeld de overgang naar elektrisch vervoer en de overgang naar gasloze woningen. Een gasloze woning gebruikt 3 à 4 keer meer stroom dan woningen op aardgas. Daarnaast gebruiken we steeds meer elektrische apparaten.

 • Amsterdam wil een leefbare, klimaat-neutrale, gezonde en welvarende stad zijn voor iedereen. Door de aantrekkingskracht van de stad is Amsterdam de afgelopen jaren hard gegroeid. Per jaar groeit de stad met zo'n 10.000 inwoners. Dit geeft de gemeente een enorme woningbouwopgave. Tegelijkertijd wil Amsterdam in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Gezamenlijk geven deze ontwikkelingen de stad een ongekende opgave.

  Om een indruk te geven, bij traditionele woningen kunnen er circa 135 woningen op per kabel en bij een toekomst vaste woningen zijn dit slechts 25 woningen per kabel.

 • Amsterdam groeit naar één miljoen inwoners en steeds meer mensen, werken en verblijven in de stad. Om de stad betaalbaar, economisch sterk en leefbaar te houden heeft het college van Amsterdam ambities op het gebied van woningbouw, de energietransitie, digitalisering, mobiliteit en de economische ontwikkeling van de stad. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie tot vier keer hoger dan nu, zo bleek uit een scenariostudie van TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam (Themastudies Elektriciteit Amsterdam).

  De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in Amsterdam energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen (de energietransitie). We gebruiken steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken, overgang naar gasloze woningen enz. Hierdoor is in Amsterdam het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt.

  Onderstation Uilenburg is een belangrijk knooppunt voor het oostelijke deel van de historische binnenstad. Om de benodigde energie in het centrum van Amsterdam voor de toekomst te kunnen garanderen moet Liander onderstation Uilenburg helemaal vernieuwen. De uitbreiding van het onderstation is zeer urgent.

  En door nieuwe transformatoren en installaties te plaatsen krijgt het station direct meer kracht. Het onderstaande plaatje laat zien aan welk gebied onderstation Uilenburg elektriciteit levert.

 • Onderstation Uilenburg is een belangrijk station omdat deze het centrum van de stad voedt. De extra capaciteit in het centrum is met name nodig voor de warmtetransitie. De verduurzaming van bestaande bouw en horeca.  En voor elektrisch vervoer. Mobiliteit, zoals elektrische auto’s en bestelbusjes, OV Bus, spoor en water.

 • Een onderstation is een elektrische installatie. In onderstation Uilenburg staan transformatoren die energie van hoge spanning omzetten naar lage spanning zodat de energie bruikbaar is voor woningen en bedrijven. In  onderstaand plaatje is de positie van een onderstation in het gehele elektriciteitsnet weergegeven.   

 • Een toekomstbestendig energienetwerk voor iedereen in het centrum van Amsterdam. De huidige overvolle stations worden ontlast en bedrijven en particulieren ontvangen voldoende stroom. Hierdoor kunnen aanpassingen met betrekking tot de energietransitie voor iedereen plaatsvinden.

 • Nee, de krapte is met de komst van alleen dit nieuwe station niet opgelost. In Amsterdam ligt een grote opgave om in de hele stad te zorgen voor uitbreidingen. Ook andere onderstations moeten vervangen worden en daarnaast moeten nieuwe stations worden gebouwd. Om knelpunten op te lossen en alle consumenten en ondernemers in hun vraag te kunnen blijven voorzien moeten tot 2035 onder meer 29 nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd en 12 bestaande stations worden uitgebreid. Het elektriciteitsnet uitbreiden in een zeer dicht bebouwd gebied als Amsterdam is een complexe puzzel. Lees hier meer. In de Themastudie Elektriciteit Amsterdam (TSA) wordt de opgave goed weergegeven.

   Onderstaand plaatje geeft de opgave in Amsterdam weer.

 • In een studie is gebleken dat het bestaande onderstation Uilenburg niet verbouwd kan worden. Het gebouw is aan vervanging toe. Ook passen de nieuwe transformatoren niet op de plek waar de huidige transformatoren nu staan. Met kleine wijzigingen aan het gebouw kan het niet worden opgelost. Om die reden zal het onderstation in zijn geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd moeten worden. Tijdens deze sloop en nieuwbouw kan het station geen energie leveren. Daarom zal een tijdelijk station gebouwd worden, die tijdelijk de levering van energie overneemt. 

  • Bouwen van het tijdelijk station (Provisorium) inclusief verleggen van kabelverbindingen.
  • Het slopen van het huidige onderstation Uilenburg.
  • Bouwen van een nieuw toekomstbestendig onderstation Uilenburg.
  • Aanleggen van nieuwe 50kV voedende kabelverbindingen vanuit onderstation Hoogte Kadijk.
  • Verwijderen van het tijdelijke station (Provisorium) inclusief verleggen van kabelverbindingen.
  • In de toekomst aanleg van nieuwe 10kV afgaande kabelverbindingen.
 • Om het onderstation te verplaatsen is er niet alleen ruimte bovengronds nodig voor de installaties maar vooral ook ruimte ondergronds voor alle elektriciteitskabels die de wijk in moeten. Het verplaatsen van onderstation Uilenburg zou betekenen dat we niet alleen ruimte moeten vinden voor de nieuwe kabels die meer stroom moeten brengen maar óók ruimte voor de bestaande kabels die verplaatst moeten worden. In totaal zou dit gaan om zo’n 40 kabels. De ondergrond in de gemeente Amsterdam ligt al heel vol met allerlei kabels en leidingen. Het is daarom zeer lastig om ruimte voor al deze kabels te vinden en daarmee het onderstation te verplaatsen naar een andere locatie. Daarnaast is ook bovengrondse ruimte schaars in Amsterdam, vooral in het gebied waaraan onderstation Uilenburg elektriciteit levert. Om deze reden blijft het onderstation op deze locatie. In onderstaande plaatjes is aangegeven aan welk gebied onderstation Uilenburg elektriciteit levert.

   

 • Op het terrein van het huidige onderstation is niet genoeg ruimte voor dit tijdelijke station. In overleg met de gemeente Amsterdam mag Liander het tijdelijke station op het naastgelegen terrein bouwen.

 • Het tijdelijke station bestaat uit twee E-houses (een soort grote mobiele stekkerdoos) en vier transformatoren (deze zetten hoge spanning om naar een lagere spanning). Vanwege de minimale ruimte worden de E-houses op een constructie in de gracht, boven het water, geplaatst. De gracht blijft toegankelijk voor boten. De transformatoren staan op het land. Om de transformatoren staan vier wanden met een dak. Van en naar al deze installaties lopen elektriciteitskabels de straat in.

 • Het hele project neemt ongeveer 5 jaar in beslag. Dit is het bouwen van het tijdelijke station, slopen en bouwen van een nieuw onderstation en weer verwijderen van het tijdelijke station. Gedurende deze jaren zal de overlast voor de omgeving op en af gaan. Wanneer er in het station gewerkt wordt zullen omwonenden dit niet merken. Wij communiceren gedurende de jaren wat omwonenden en ondernemers kunnen verwachten.

 • Op dit moment bereiden we het project voor. Qirion maakt momenteel een technisch ontwerp voor Liander. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten. In de loop van dit jaar vragen we alle benodigde vergunningen voor het tijdelijke station aan. We verwachten begin 2023 te starten met de bouw van het tijdelijke station. Deze werkzaamheden, inclusief het leggen van kabelverbindingen, zullen ongeveer een jaar duren. Hierna volgt de sloop van het bestaande gebouw en de bouw van het nieuwe onderstation.

 • De gebouwen zijn zo compact mogelijk ontworpen. De grootte van het onderstation wordt bepaald door de functie die het station in het elektriciteitsnet heeft. Daarnaast moet het aan technische eisen en veiligheidseisen voldoen. Vergeleken met het bestaande gebouw wordt het nieuwe onderstation qua oppervlakte kleiner. Qua hoogte verwachten we dat het nieuwe gebouw hetzelfde blijft. Na de zomer van 2022 gaan we het technisch ontwerp verder uitwerken en worden de exacte afmetingen bekend. In de onderstaande afbeelding is een schets opgenomen van het nieuwe gebouw.

 • Ondanks dat het gebouw kleiner wordt is vrije ruimte rondom het onderstation nodig voor alle ondergrondse kabels. Deze kabels gaan vanaf het onderstation de wijk in. Tevens is de ruimte op het terrein nodig om het onderstation veilig te kunnen beheren en onderhouden. Wel willen we de beschikbare openbare ruimte een meer passende invulling geven voor de omgeving. Hierover zijn we in overleg met de gemeente en is een architect betrokken.

 • In verband met veiligheidsoverwegingen en technische redenen is het niet mogelijk om de transformatoren boven elkaar te plaatsen. Deze zouden we dan niet snel kunnen vervangen bij een storing.

 • Ja. Een fysieke afscheiding rondom het stationsterrein is noodzakelijk om de veiligheid van omstanders te borgen, de installaties te beschermen tegen vandalisme en de bereikbaarheid te garanderen om bij calamiteiten snel te kunnen handelen. Hoe de muur of het hekwerk worden uitgevoerd, hangt af van het type onderstation en soms van de omgeving.

 • De minimale hoogte van de gebouwen wordt bepaald door de hoogte van de installaties. In de huidige ontwerpen zijn deze minimale hoogtes aangehouden en is er dan ook geen ruimte om het dak nog lager te maken.

 • Voor het ontwerp van het nieuwe gebouw is Liander in gesprek met gemeente Amsterdam. Liander heeft een aantal technische eisen voor het gebouw. Liander bekijkt samen met de gemeente en een architect hoe het gebouw het beste past bij de uitstraling van de Nieuwe Uilenburgerstraat.

 • Ja, dat kan. Wij denken graag samen mee over hoe de omgeving rondom het station het beste aangeplant kan worden voor een groene uitstraling. Voor het plaatsen van groen/plantenbakken zijn er verschillende uitgangspunten ten behoeve van de veiligheid en het functioneren van het station.

 • Dit is niet mogelijk. Een onderstation is te vergelijken met de uitgang van een brandweerkazerne. In ons geval moet er altijd een deskundige het terrein op kunnen om storingen direct te verhelpen. Storingen in het elektriciteitsnet hebben, met steeds meer gebruik van elektriciteit, ook steeds grotere gevolgen. Om die reden is haast geboden bij een calamiteit. Geparkeerde auto’s zouden teveel tijdsverlies opleveren.

 • Dit hangt af van de afstand tot het station en ook van het niveau van het omgevingsgeluid ter plaatse (wegverkeer en andere geluidbronnen). Dichtbij het station kun je een laag bromgeluid waarnemen, dit geluid neemt af naarmate je verder van het station afstaat. Ondanks dat de nieuwe transformatoren groter zijn en meer vermogen hebben voldoen we aan de wettelijke norm van 50dB(A) etmaalwaarde op de gevels van de omliggende woningen. We zitten overal onder deze norm.

 • Elektromagnetische velden (ook wel EM-velden of EMV) ontstaan overal waar elektrische stroom loopt. We treffen deze aan bij de elektriciteitsvoorziening zoals hoogspanningslijnen, kabels, schakelinstallaties en transformatoren. Maar EM-velden zijn ook aanwezig bij huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, draadloze apparaten zoals oordopjes of koptelefoons en de elektrische bedrading in huis. Ook in de buurt van Liander stations zijn elektromagnetische velden.

  Elektrische en magnetische velden ontstaan bij de elektriciteitsproductie, het transport, de distributie en het gebruik van elektriciteit. Het woord ‘veld’ is een natuurkundige uitdrukking, die de invloed van een voorwerp op zijn omgeving weergeeft. Zo zouden we de warmte die wordt afgegeven door een kachel of radiator een warmteveld (of thermisch veld) kunnen noemen. 

  Mensen vragen zich soms af of elektromagnetische velden invloed hebben op hun gezondheid. Liander geeft echter geen adviezen over volksgezondheid en elektromagnetische velden, dat doen alleen de Gezondheidsraad en de Rijksoverheid of, in specifieke gevallen, de huisarts of GGD. Wel zorgt Liander ervoor dat de sterkte van de magnetische velden rond elektriciteitskabels en stations beneden de wettelijke toegestane waardes blijft. De aanbevolen blootsteling voor magnetische velden van elektrische apparaten in en om het huis is 100 microtesla. Dat geldt ook voor elektriciteitsnetwerken (o.a. hoogspannigenslijnen) in de buurt van woningen.

  In Nederland gelden regels voor elektromagnetische velden. De overheid hanteert hiervoor een voorzorgsbeleid. De elektromagnetische velden mogen niet sterker zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in die regels. Voor zover bekend zijn elektromagnetische velden niet gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Wetenschappelijke organisaties doen nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn. Netbeheerders nemen de mogelijke gezondheidsrisico’s van magnetische velden zeer serieus en volgen de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied al tientallen jaren op de voet. Onze brancheorganisatie Netbeheer Nederland gaat dan ook graag constructief in gesprek met de staatssecretaris en het Rijk. Consumenten met vragen kunnen meer informatie vinden op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid: www.kennisplatform.nl

 • In een onderstation staan transformatoren die energie van hoge spanning omzetten naar lage spanning zodat de energie bruikbaar is voor woningen en bedrijven. Een transformator bestaat uit twee spoelen met een stevige stalen behuizing die gevuld is met minerale olie. De olie zorgt niet alleen voor elektrische isolatie, maar voert ook warmte af die ontstaat bij de omzetting van stroom door de spoelen.  

  Transformatoren worden opgesteld in transformatorruimtes, die bestaan uit muren, een toegangshek en een lekbak. De muren en het toegangshek zijn er voor de veiligheid. In eerste instantie om te zorgen dat er geen onbevoegden bij de transformator kunnen komen. De spanning is namelijk gevaarlijk.  

  Transformatoren zijn robuuste apparaten en gaan lang mee. Door veiligheidsmechanismen schakelt de transformator meteen uit bij een storing. De transformator kan na het verhelpen van de storing weer in bedrijf. Eens per tien jaar komt het voor dat een transformator en dusdanige storing heeft dat hij zichtbaar kapot is. Het is niet mogelijk dat bij een destructieve storing stukken metaal of olie buiten de transformatorruimte terecht komen. De olie die in dat geval uit de gescheurde behuizing loopt, wordt veilig opgevangen in de lekbak onder de transformator.  

  Op en in de transformator en de transformatorruimte zijn verschillende sensoren om te zorgen dat storingen vroegtijdig aan het licht komen. Daarnaast voert Liander periodieke controles uit. Zo voorkomt Liander storingen. Doet een storing zich voor dan zorgen de beveiligingsmechanismen ervoor dat de spanning direct van de transformator wordt gehaald. Daarmee is de situatie veilig en kan een monteur de storing verhelpen.  

 • Het tijdelijke station wordt op het naastgelegen terrein gebouwd. Na de sloop van het huidige onderstation komt het nieuwe onderstation op de plek van de oude te staan. Het tijdelijke station wordt daarna weer afgebroken. Voor de aanleg van kabels wordt in de straat gewerkt.

 • Op dit moment worden de vergunningaanvragen voorbereid. De bouw van het tijdelijke station kan van start als alle vergunningen verleend zijn, een aannemer is aangesteld en alle benodigde voorbereidingen zijn verricht. Wij verwachten begin 2023 te kunnen starten met de bouw van het tijdelijke station inclusief de kabelverbindingen. Voor de kabelverbindingen gaan wij ook in de straat werken. 

 • Het fotoproject met de drie foto’s aan de gevel van het bestaande onderstation en plaquette aan de muur op de erfgrens is een project van het Bewonersinitiatief Nieuwe Uilenburgerstraat ‘Plan Waterloo’. Deze tentoonstelling is gefinancierd door Amsterdams fonds voor de kunst en wijkcentrum d’Oude Stadt. Voor de sloop van het bestaande onderstation zullen deze foto’s verwijderd worden. Dit zal in overleg met de initiatiefnemers gebeuren.

   

 • De drie bomen die aan de voorkant van het onderstation staan kunnen helaas niet blijven. Dit komt omdat we het nieuwe gebouw zo ver mogelijk van de naastgelegen woningen op het perceel plaatsen. Er komt een toegangsroute naar de achterzijde van het gebouw vanaf de Uilenburgerstraat tussen het onderstation en de woningen die vrijgehouden moet worden. Deze toegangsroute is nodig voor toekomstig onderhoud.  Daarnaast komen in het nieuwe ontwerp de drie transformatoren aan de voorzijde van het gebouw te staan. Omdat we bij storingen en calamiteiten snel moeten kunnen handelen om deze direct te verhelpen moet de voorkant vrij blijven van objecten die niet verplaatst kunnen worden, zoals bomen. 

  We gaan bekijken op welke manier we groen terug kunnen brengen aan de voorzijde na afronding van de werkzaamheden. 

 • Momenteel wordt uitgezocht hoe de werkzaamheden impact hebben op deze boom en of de boom kan blijven staan. We begrijpen dat deze boom beeldbepalend is en kijken zorgvuldig naar de mogelijkheden. Naast de werkzaamheden van Liander kunnen toekomstige plannen van de gemeente Amsterdam, zoals de mogelijke ouderhuisvestiging, ook impact hebben op het wel of niet kunnen blijven staan deze boom.   

 • De bodem ter plaatse van het tijdelijke station en bestaande onderstation is gemiddeld genomen vanaf 70 cm onder het maaiveld plaatselijk sterk verontreinigd met diverse stoffen. Daar waar wij in sterk verontreinigde grond en grondwater gaan werken nemen wij maatregelen.  

 • Werken in de Uilenburgerstraat 
  Tijdens de werkzaamheden zal er af en aan hinder zijn in de Uilenburgerstraat. Bijvoorbeeld bij het verleggen en aanleggen van de ondergrondse elektriciteitskabels zal een deel van de parkeerplaatsen en stoep niet gebruikt kunnen worden. Om de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen maken wij met de aannemer verkeersplannen met indien nodig omleidingsroutes. Deze plannen moeten door de gemeente Amsterdam en nood- en hulpdiensten goedgekeurd worden voordat wij mogen starten met de werkzaamheden.     

  Transport 
  Voor de werkzaamheden zal materiaal aangeleverd én afgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld het sloopafval. Om overlast in de Uilenburgerstraat zo veel als mogelijk tot een minimum te beperken willen we daar waar mogelijk transport via het water laten plaatsvinden. Omdat niet alles via het water kan, zoals de transformatoren, zal transport ook via de weg gebeuren. Ook denken we na over hoe werknemers het beste van en naar het project kunnen reizen om overlast in de buurt te minimaliseren.  

  Geluid  
  De bouw-, sloop- en graafwerkzaamheden brengen geluid met zich mee. Daar waar we geluidoverlast kunnen minimaliseren doen we dit. We kunnen geluidoverlast echter niet voorkomen, daarom gaan we ervoor zorgen dat omwonenden wel op de hoogte zijn van wat voor overlast ze wanneer kunnen verwachten.  

  Stof 
  Omdat we het bestaande gebouw gaan slopen, zal ook wel eens stof vrijkomen. Wij zullen maatregelen nemen zoals sproeien tijdens het slopen om stofverspreiding zo laag mogelijk te houden.   De aannemer wordt gevraagd hier een plan voor op te stellen.  

  Levering van energie 
  Levering van stroom komt niet in het geding. Wanneer wij stroom gaan overnemen van het huidige station naar het tijdelijke, in het najaar van 2023, zal er een tijdelijke stroomonderbreking plaatsvinden. Dit komt omdat er veilig gewerkt moet kunnen worden en het overzetten naar een nieuwe aansluiting niet onder spanning mag gebeuren. Hierdoor zal er een korte onderbreking plaatsvinden, wij zullen u hier van te voren over informeren.  

  Veiligheid 
  In al onze werkzaamheden staat veiligheid voor de werknemers én veiligheid voor de omgeving centraal. Dit betekent dat wij ruimte nodig hebben om veilig te kunnen werken en een veilige afstand en barrière te houden tussen het werk en de omgeving.  Wij zullen het werkterrein daarom altijd afschermen met hekken. Ruimte in Amsterdam Centrum is schaars en wordt optimaal benut, voor zowel de aannemer als omwonden kan het delen van deze ruimte soms een uitdaging zijn. Wij zullen altijd proberen zo min mogelijk hinder voor de omgeving te veroorzaken.   

 • Wij beseffen dat deze sloop- en nieuwbouwplannen gevolgen hebben voor buurt en woonomgeving. We willen omwonenden en ondernemers daarom goed betrekken in de plannen en eventuele zorgen wegnemen waar dat kan. Liander informeert, samen met de gemeente Amsterdam, belanghebbenden regelmatig over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van Liander, inloop/online bijeenkomsten, brieven en de BouwApp. 

 • Voor het ontwerp van het nieuwe gebouw zijn we in gesprek met gemeente Amsterdam. Liander bekijkt samen met de gemeente hoe het gebouw het beste past bij de uitstraling van de Nieuwe Uilenburgerstraat. De welstandcommissie (Commissie Ruimtelijk Kwaliteit) zal advies moeten geven over of het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het gebouw moet in ieder geval voldoen aan de technische eisen van Liander. Deze zijn gebaseerd op veiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Liander heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Hiermee moet Liander rekening houden bij het ontwerp van het gebouw.  

  Wij begrijpen dat het plaatsen van een nieuw gebouw in deze stedelijke omgeving impact heeft. Ondanks dat we gebonden zijn aan technische eisen en eisen vanuit de gemeente betrekken we omwonenden graag daar waar dit mogelijk is. Hierover volgt nog informatie.     

 • Voor het project zijn verschillende vergunningen nodig zoals een omgevingsvergunning bouwen, vergunning Waterwet en omgevingsvergunning kappen. In de loop van dit jaar vragen we alle benodigde vergunningen voor het tijdelijke station aan. Zodra we starten met het indienen van de vergunningaanvragen stellen we omwonenden en bedrijven in de omgeving hiervan op de hoogte.  

 • Zodra een vergunning wordt aangevraagd en in behandeling wordt genomen door de gemeente wordt dit online bekend gemaakt. U kunt bekendmakingen over vergunningen in uw buurt automatisch ontvangen. Op deze websites kunt u hier meer over lezen Vergunningen, ontheffingen en bouwtekeningen bekijken of opvragen - Gemeente Amsterdam en Kennisgevingen en bekendmakingen - Gemeente Amsterdam. De stukken die bij de bekendmaking horen staan nooit online. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen op een vergunningaanvraag kunt u de stukken opvragen bij de gemeente. Op de pagina van het besluit ziet u onderaan een blauwe knop naar het aanvraagformulier. Dan krijgt u de stukken per e-mail toegestuurd.  

 • Op amsterdam.nl/​bekendmakingen staat altijd bij het besluit wanneer en hoe u bezwaar kunt maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, niet tegen een 'kennisgeving' (gepubliceerde aanvraag voor een vergunning).  

 • Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact opnemen met Amy Staneke van Qirion. Dit kan via mail: uilenburg@liander.nl of telefonisch: 06 – 21 17 15 94.