Elektriciteitsstation Uilenburg Amsterdam

Elektriciteitsstation Uilenburg Amsterdam

Het huidige elektriciteitsstation Uilenburg, aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 27, is sterk verouderd. Met een missende transformator en onvervangbare reserveonderdelen is de vernieuwing van het station zeer urgent. Alleen met een vernieuwd station kan Liander het net van stroom blijven voorzien. Hier leest u wat er komt, wat er is gebeurd en wat er op de planning staat.  

Wat komt er?

  • Een nieuw, kleiner, elektriciteitsstation met daarin drie transformatoren (waarvan één reserve) 
  • Het station heeft een capaciteit van 80 MVA, dit staat gelijk aan stroom voor ruim 30.000 huishoudens
  • Inrichting openbare ruimte met speelterrein en straatmeubilair 

Planning

Wanneer gebeurt wat?

  • Voorjaar 2024: locatiebesluit door gemeente Amsterdam
  • Zomer-najaar 2023: onderzoek alternatieve locaties aan de Uilenburgerstraat

Wat is er gebeurd?

Voedingsgebied station Uilenburg

Het vernieuwde station Uilenburg heeft 80 MVA aan capaciteit. Dat staat gelijk aan stroom voor ruim 30.000 huishoudens. Station Uilenburg levert stroom aan een groot deel van Amsterdam centrum. 


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Is er onlangs een bijeenkomst geweest en heeft u nog een vraag? We hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld. Staat het antwoord daar niet bij of heeft u een andere vraag, dan kunt u altijd mailen naar uilenburg@liander.nl

Hieronder vindt u de brieven die tot nu toe zijn verstuurd naar de directe omgeving van het onderstation:  

Stroom voor iedereen, nu én in de toekomst

Aanleiding en Aanpak van de groeiende stroom-vraag in Amsterdam

Elektriciteitsstation Uilenburg is een belangrijke schakel in het stroomnetwerk van Amsterdam. Omdat we allemaal steeds meer stroom gebruiken, moet dit netwerk nu groter en sterker worden gemaakt. Dat doen we onder andere door elektriciteitsstations te vernieuwen en uit te breiden. Het station in de Uilenburg is daar één van.

Het stroomnet uitbreiden is een grote opgave: 13 elektriciteitsstations zoals Uilenburg worden vernieuwd of uitgebreid en 30 nieuwe gebouwd. Er zijn ook honderden nieuwe elektriciteitshuisjes nodig en natuurlijk nieuwe kabels om alles met elkaar te verbinden.

Meer weten over het uitbreiden en slimmer inrichten van het Amsterdamse stroomnet? Ga naar amsterdam.nl/stroom.