Toegestane spanning elektriciteit

Toegestane spanning elektriciteit

Stroom moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, ook wel 'spanningskwaliteit'. De hoogte van de spanning in het net is ongeveer 230 Volt. Er zijn grenzen gesteld aan de maximale afwijking van de spanning. Zo voorkomen we beschadiging aan uw apparatuur.

Wat is spanningskwaliteit?

De spanningskwaliteit van elektriciteitsnetten gaat over:

  • De hoogte van de spanning. Deze is in het Nederlandse net ongeveer 230 Volt met een frequentie van 50 Hertz. 
  • De grenzen waarbinnen spanning mag variëren.
  • Hoe snel en in welke mate de variatie plaats mag vinden.
  • Spanningsdips.

Maximale afwijking van de spanning

De spanningskwaliteit van de Nederlandse elektriciteitsnetten behoort tot de beste ter wereld. Een belangrijk doel van Liander en de andere netbeheerders is om ervoor te zorgen dat de spanning nu, maar ook in de toekomst goed blijft. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er regels (normen) gemaakt die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Apparaten zoals TV, computers en boormachines moeten zo zijn ontworpen dat ze binnen deze grenzen goed werken.

Website en brochure spanningskwaliteit

De website www.uwspanningskwaliteit.nl van Netbeheer Nederland geeft meer informatie over dit onderwerp. Ook vindt u hier de contactgegevens van de verschillende netbeheerders voor vragen over spanningskwaliteit. Netbeheer Nederland heeft daarnaast een brochure gemaakt. Hierin vindt u meer informatie over:

  • Een definitie van spanningskwaliteit.
  • Uitleg wat u kunt doen bij klachten.
  • Uitleg wat uw netbeheerder doet met uw klacht(en).