Programma Netuitbreiding Gelre

Een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland, een aantrekkelijke plek voor bezoekers en inwoners. Dit maakt dat het aantal inwoners en bedrijven groeit. En daarmee stijgt de vraag naar stroom. Om klaar te zijn voor de toekomst, gaan we het stroomnet opwaarderen.

De energietransitie is in volle gang. Dit vraagt om een gigantische uitbreiding van ons stroomnet. We leggen kabels, bouwen elektriciteitshuisjes en realiseren nieuwe stroomaansluitingen. Liander treft, samen met aannemers en leveranciers, maatregelen om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen. Zo maken wij onze gas- en stroomnetten klaar voor een duurzame toekomst. In samenwerking met uw gemeente is bepaald waar en wanneer het elektriciteitsnet aangepast moet worden in de provincie Gelderland.

Programma NuGelre

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in de Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en Rivierenland nodig. Het Liander programma Netuitbreiding Gelre (afgekort als NuGelre) is een samenvoeging van zo’n 60 projecten. Dit betekent ruim 2.000 kilometer aan kabels en ongeveer 1175 elektriciteitsruimtes. Door deze uitbreiding zorgen wij ervoor dat u ook in de toekomst gebruik kunt blijven maken van ons betrouwbare elektriciteitsnet, voor bijvoorbeeld het laden van uw auto, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en het opwekken van energie.

Ons energienetwerk speelt een belangrijke rol en is toe aan vernieuwing, maar waarom eigenlijk? Bekijk de video:

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

Wat gaan we doen

In totaal wordt er ruim 2.000 km aan kabels gelegd en circa 1175 elektriciteitsruimtes gebouwd of vervangen. Elektriciteitsruimtes worden ook wel elektriciteitshuisjes of elektriciteitskasten genoemd. Deze elektriciteitsruimtes worden verdeeld over het gehele gebied. De kabels (10kV en 20kV) worden geplaatst om het elektriciteitsnet aan elkaar te verbinden. De elektriciteitsruimtes worden tussen de kabels in geplaatst om het elektriciteitsnet te versterken. De route van de kabels loopt, waar mogelijk, aan de randen van percelen. Hierdoor ervaren bewoners, boeren en bedrijven zo min mogelijk last.

De kabel wordt gelegd via een boring of een open ontgraving. Voor een (gestuurde) boring geldt dat we onder een perceel doorboren en hier de kabel doorheen trekken. Voor de boring hebben we een in- en uittredepunt nodig. Dit is een bouwkuip waar de boring enerzijds de grond ingaat en er bij het uittredepunt uitkomt. Deze werkwijze is van toepassing bij het kruisen van wegen, spoorwegen en/of watergangen. Voor een open ontgraving graven we een sleuf over een bepaalde lengte en leggen hier de kabel in. Zodra de kabel erin ligt maken we de sleuf weer dicht.

In het Programma NuGelre wordt tijdelijk extra externe voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit ingezet, aanvullend op de reguliere capaciteit van Liander. Door de combinatie van de regulier beschikbare capaciteit én de extra capaciteit is Liander in staat om de enorme opgave te realiseren. Deze forse, maar ook slimme, uitbreiding van het elektriciteitsnet in uw regio is opgedeeld in drie deelgebieden. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn op 31 december 2035.

Voorlopige planning
Wat gaat Liander doen?
Begin 2022Start ontwerpfase projecten (in samenspraak met engineeringbureau's)
Zomer 2023Start voorbereiding projecten door aannemers uit aanbesteding
Vanaf september 2023Realisatie projecten
Eind 2035Programma gereed

Drie deelgebieden, drie aannemers

Programma NuGelre is aanvullend op de reguliere werkzaamheden van Liander in dit gebied. Er zijn namelijk extra mensen en middelen nodig om het werk uit te voeren. Wanneer wij dit niet doen, duren de geplande projecten van Liander eventueel langer. Liander heeft daarom hulp ingeschakeld van drie aannemers.

Aannemer Visser Smit Hanab gaat aan de slag in Rivierenland (perceel 1), aannemer Van Voskuilen in de regio Arnhem Nijmegen (perceel 2) en aannemer Van de Heuvel gaat het elektriciteitsnet in de Achterhoek (perceel 3) uitbreiden. De drie aannemers hebben dus elk hun eigen gebied. 

Rivierenland (Aannemer Visser Smit Hanab)

Arnhem-Nijmegen (Aannemer Van Voskuilen)

Achterhoek (Aannemer Van de Heuvel)

Meer weten?

Een rode elektriciteitskabel wordt met een tang doorgeknipt. In de binnenkant die je verschillende kabels bij elkaar

Hoe werkt het elektriciteitsnet? (video)

Medewerkers bij een nieuwe aansluiting

Over ons

Meer informatie over elektriciteitsruimtes

monteurs van Liander graven naar kabels in de straat. op de voorgrond staat een rood wit hek.

Waar werken we nog meer aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet?