Nieuw elektriciteitsstation Nieuwpoortstraat

Door een groeiende vraag naar stroom, staat het Amsterdamse elektriciteitsnet onder druk. Daarom is het nodig dat we nieuwe elektriciteitsstations bouwen in de stad. Eén daarvan wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Landlust aan de Nieuwpoortstraat in stadsdeel West.
Render van elektriciteitsstation Amsterdam Nieuwpoortstraat

Stroom voor iedereen, nu en in de toekomst

Het elektriciteitsstation aan de Nieuwpoortstraat staat niet op zichzelf. Amsterdam is volop in beweging: de stad groeit, digitaliseert en verduurzaamt in een hoog tempo. Voor alle ontwikkelingen is een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk onmisbaar. Meer weten over het uitbreiden en slimmer inrichten van het Amsterdamse stroomnet? Ga naar amsterdam.nl/stroom.

Op 25 mei 2023 vond een informatiebijeenkomst over de plannen plaats. Op 9 augustus 2023 is de omgevingsvergunning verleend. 

Locatie van het station

Het nieuwe elektriciteitsstation komt op het terrein aan de Nieuwpoortstraat 91, op de hoek met de Adolf van Nassaustraat (zie kaartje hieronder). Hier staat al een oud elektriciteitsstation van Liander. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente mag dit worden vervangen en uitgebreid.

Het oude station is sinds de jaren ’90 niet meer in gebruik, maar Liander heeft de grond nog steeds in erfpacht. Op dit moment gebruikt het bedrijf Kesbeke Fijne Tafelzuren B.V. het terrein voor eigen opslag.

Waar gaat de stroom naartoe?

Het nieuwe station gaat stroom leveren aan woningen en bedrijven in stadsdeel West. Het gaat ook de bestaande stations aan de Westzaanstraat en Marnixstraat ontlasten, zodat in een groot deel van Amsterdam meer ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet. Onderstaande afbeeldingen laten de huidige en de toekomstige netstructuur zien in dit deel van de stad.

Bekijk hier een vergroting van de kaart.Bekijk hier een vergroting van de kaart.

Wat gaat Liander bouwen?

Het nieuwe elektriciteitsstation bestaat uit een gebouw van ongeveer 30 meter lang, 20 meter breed en 10 meter hoog. In het gebouw komen drie transformatoren die de energie omzetten van een hoge spanning (50 kilovolt) naar een lagere spanning (10 kilovolt), zodat deze verder verspreid kan worden naar woonwijken en bedrijven. Om plaats te maken, worden de oude stationsgebouwen gesloopt.

Hoe komt het gebouw eruit te zien?

Voor het ontwerp werken we samen met een architect. Het gebouw moet in ieder geval voldoen aan de technische eisen en veiligheidseisen van Liander. Daarnaast adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) over het ontwerp en hoe dit het beste aansluit bij de omgeving.

Liander heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeren in het energienet doen we doelmatig om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Bovendien willen we snel de knelpunten in het energienet in Amsterdam oplossen. Hier houden we allemaal rekening mee in het ontwerp van het gebouw.

Op 25 mei 2023 organiseerden we een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst liet de architect twee varianten zien van het ontwerp van het gebouw en het hekwerk. Omwonenden konden tot en met 10 juni 2023 stemmen op één van de ontwerpvarianten. Op onderstaande afbeelding is het ontwerp te zien dat de meeste stemmen heeft gekregen.

Omgevingsvergunning

Op 9 augustus 2023 heeft gemeente Amsterdam de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het elektriciteitsstation, het plaatsen van het hekwerk en het kappen van een boom. Het besluit kunt u inzien op het Gemeenteblad van Amsterdam.

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Liander en gemeente Amsterdam vinden het betrekken van de omgeving belangrijk. We informeren de omgeving via verschillende kanalen. Waaronder deze website, informatiebijeenkomsten en brieven. Hieronder vindt u de brieven die tot nu toe zijn verstuurd naar de directe omgeving:

Contact

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via nieuwpoortstraat@liander.nl.

Meer weten?